Orientation Week 2020

Po raz pierwszy w całości w formule online.

Początek każdego semestru to dla Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH okres wytężonej pracy. Aula wypełniona studentami, dobiegający z korytarzy gwar kilkudziesięciu języków to znak, że do społeczności SGH dołączyli studenci z programów wymiany.

Jednak wobec pandemii koronawirusa semestr zimowy 2020 rozpoczął się zupełnie inaczej: po raz pierwszy Orientation Week przeprowadziliśmy w całości w formule online. W wydarzeniu, które tym razem trwało sześć dni (zamiast dotychczasowych trzech) uczestniczyło około 150 zagranicznych studentów z aż 19 krajów: Belgii, Chin, Danii, Francji, Korei Południowej, Niemiec, Włoch, Łotwy, Holandii, Portugalii, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Indii, Kanady, Białorusi, Tajwanu, Rosji oraz Ukrainy.

Dni orientacyjne rozpoczął prorektor Jacek Prokop, który w swoim wystąpieniu skierował do nowo przyjętych studentów wiele ciepłych słów, pozdrowień i życzenia sukcesów. Prorektor wspomniał także o trwającym globalnym kryzysie wywołanym pandemią i licznych wyzwaniach – zarówno gospodarczych dla Polski, jak również dydaktycznych dotyczących naszej uczelni. Przemówienia powitalne przygotowała również dyrekcja CWM: dyrektor Katarzyna Kacperczyk oraz jej zastępcy – Małgorzata Chromy oraz Grzegorz Augustyniak, który przedstawił historię SGH i zaprezentował bieżącą działalność uczelni.

W kolejnym dniu odbyła się dwugodzinna prezentacja „SGH Essentials” wraz z sesją Q&A, przygotowane przez pracowników CWM z tzw. Incoming Students Office na temat procedur oraz formalności obowiązujących studentów podczas ich pobytu w SGH. Prezentacja dotyczyła przede wszystkim uczestnictwa w ostatnim etapie rejestracji na zajęcia, składania podań poprzez system USOS, przygotowania Learning Agreement itp. Informacje przekazane studentom zostały uzupełnione o kwestie z zakresu obsługi systemów IT podczas prezentacji pracowników Zespołu Wsparcia i Rozwiązań Informatycznych.

Jak zawsze zespół CWM mógł liczyć na silne wsparcie ze strony grupy studentów z Erasmus Student Network SGH, którzy tym razem, oprócz przygotowanej tradycyjnie prezentacji opisującej działalność stowarzyszenia (ESN), nagrali dla studentów film o kampusie SGH. Poza tym zorganizowali interaktywne gry online (np. kalambury, sticky notes ideas i in.) oraz zabawy o charakterze integracyjnym (Sharing Identities), mające na celu wzajemne poznanie się, podczas których studenci mogli się przedstawiać i zadawać pytania pozostałym uczestnikom. W imieniu zespołu CWM chcielibyśmy serdecznie podziękować sekcji ESN SGH za zaangażowanie, wsparcie i wysiłek włożony w realizację wydarzenia.

W programie Orientation Week uwzględniono również takie elementy jak:

  •             wykład o kulturze akademickiej obowiązującej w SGH „How to Survive in the Classroom & Be Successful” (prof. Lidia Danik),
  •             intensywna lekcja języka polskiego „Survival Polish” (mgr Anna Zając),
  •             prezentacja na temat polskiej historii oraz kultury „Lecture on Polish History and Culture” (mgr Grzegorz Augustyniak),
  •             wirtualny spacer po Warszawie przygotowany przez przedstawiciela Stołecznego Biura Turystyki,
  •             prezentacja na temat bezpieczeństwa publicznego wygłoszona przez delegata Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego,

a także dwa konkursy (jeden z wiedzy o Polsce oraz SGH, a drugi dotyczący wiedzy o języku polskim). Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymali atrakcyjne nagrody – gadżety ze sklepu SGH, ufundowane ze środków programu Erasmus+. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Do udziału w niektórych warsztatach i prezentacjach zostali zaproszeni również studenci zagraniczni rozpoczynający pełne studia w SGH, którzy w tym samym czasie uczestniczyli w dniach orientacyjnych organizowanych przez Dział Rekrutacji.

Formuła online z pewnością nie zastąpi tradycyjnej formy interakcji i spotkań ze studentami. Jednak wygląda na to, że nowa, wirtualna oferta Orientation Week, wymuszona przez pandemiczną rzeczywistość, spotkała się z pozytywnym odbiorem naszych studentów, o czym świadczy wysoka frekwencja, jak i zauważalny entuzjazm i zaangażowanie uczestników.

Pomimo nadzwyczajnych warunków i okoliczności było nam bardzo miło powitać zagranicznych studentów rozpoczynających studia w SGH – zarówno tych, którzy przyjechali do Warszawy, jak i tych, którzy zdecydowali się realizować program wymiany zdalnie ze swojego kraju.

Wszystkim studentom życzymy owocnej nauki oraz samych sukcesów!

Zespół Centrum Współpracy Międzynarodowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.