Mamy akredytację EQUIS!

zdjęcie kolorowe. Panorama centrum Warszawy na pierwszym planie różowy budynek SGH.

SGH w gronie najlepszych uczelni biznesowych na świecie.

Akredytacja EQUIS (European Quality Improvement System) to najbardziej kompleksowy system akredytacji instytucjonalnej dla szkół biznesu i zarządzania. Jest uznawana na całym świecie przez studentów, wykładowców, pracodawców, klientów korporacyjnych i media, często będąc niezbędnym warunkiem uczestnictwa w liczących się rankingach. Stanowi wzorzec jakości w dziesięciu obszarach działalności uczelni – zapewnia rygorystyczną kontrolę przy porównywaniu danej uczelni z międzynarodowymi standardami w zakresie: zarządzania, programów, studentów, kadry uniwersyteckiej, badań, internacjonalizacji, etyki, społecznej odpowiedzialności i zrównoważonego rozwoju, a także zaangażowania w działania praktyczne. 

„Akredytacja EQUIS obejmuje szeroki zakres oceny: wszystkie działania danej uczelni, w tym zarówno programy studiów prowadzące i nieprowadzące do uzyskania tytułu zawodowego, jak i programy kształcenia na poziomie doktorskim, oraz tworzenie wiedzy i wkład w życie społeczności. Pomaga w dążeniu do doskonałości w ciągłym procesie ulepszania po każdej wizycie akredytacyjnej lub reakredytacyjnej” – pisze na swej stronie internetowej EFMD Global. Bierze przy tym pod uwagę różnorodność kultur i systemów edukacyjnych na świecie, uważając, że w każdym procesie oceny niezbędne jest zrozumienie lokalnego kontekstu.

„Akredytacja EQUIS jest dla nas wielkim wyróżnieniem, ponieważ jest to jedna z dwóch najbardziej prestiżowych światowych akredytacji, przyznawanych uczelniom biznesowym. W Europie Środkowo-Wschodniej otrzymało ją, oprócz SGH, pięć uczelni, w tym dwie w Polsce. Jesteśmy radzi, że po wielu latach wnikliwych analiz, ze strony zarówno EFMD, jak i SGH, mogliśmy dołączyć do tak zacnego grona” – mówi rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH.  

Tę prestiżową akredytację posiada około 200 uczelni biznesowych na świecie, w tym 105 w Europie, m.in. London Business School, francuska INSEAD czy Frankfurt School of Finance and Management. W Polsce otrzymały ją Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i Akademia Leona Koźmińskiego. „Nasze przygotowania do uzyskania akredytacji EQUIS trwały kilka lat i wymagały wytężonej pracy, analiz i konsultacji, w wyniku których przygotowaliśmy i przesłaliśmy do EFMD kompleksowy Raport Samooceny (SAR). Ostatnim etapem starań była wirtualna wizytacja uczelni przez czteroosobową komisję z EFMD w dniach 8–11 czerwca tego roku. W spotkaniach z wizytatorami uczestniczyło blisko 100 osób ze strony SGH: władze uczelni, przedstawiciele pracowników akademickich oraz administracyjnych, studenci, absolwenci oraz partnerzy biznesowi. Proces akredytacyjny EQUIS przyczynił się do mobilizacji naszej wspólnoty uczelnianej. Należy jednak pamiętać, że akredytacja stanowi ogromne wyróżnienie, ale jest jednocześnie zobowiązaniem do dalszego doskonalenia: jakości kształcenia, prowadzenia badań oraz zarządzania uczelnią” – podkreśla prorektor ds. współpracy z zagranicą dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH.

„Szkoła Główna Handlowa w Warszawie to wspaniała uczelnia. Wspólnie ją tworzymy i doskonalimy. Jako kierujący projektem akredytacyjnym w naszej uczelni chcę podkreślić, że jestem bardzo dumny, iż uzyskaliśmy tę bardzo ważną i prestiżową akredytację. (…) Oceniam, że do tej pory na gruncie zawodowym był to projekt o największej odpowiedzialności (…). Jest to ogromne osiągnięcie całej naszej uczelni, potwierdzenie przynależności SGH do grona najlepszych uczelni ekonomicznych na świecie, sukces, który nie byłby możliwy bez zaangażowania bardzo wielu osób biorących udział w przygotowywaniu dokumentów na potrzeby poszczególnych faz projektu akredytacyjnego, a także reprezentujących SGH w spotkaniach w czasie czterodniowej wizyty komisji akredytacyjnej w czerwcu br. O skali przedsięwzięcia niech świadczy fakt, że w te działania było bezpośrednio zaangażowanych około 150 osób” – podkreśla dr hab. Marcin Wojtysiak-Kotlarski, prof. SGH.

„Słowa uznania i podziękowania za pracę nad projektem akredytacyjnym należą się zatem: przedstawicielom studentów i doktorantów, nauczycielom akademickim, administracji, absolwentom, przedsiębiorstwom z Klubu Partnerów SGH oraz Radzie Uczelni. Wyrazy wdzięczności powinny być skierowane także do Ministerstwa Edukacji i Nauki, które wspierało realizację projektu. Naturalnie wszystko powyższe nie byłoby możliwe, gdyby nie determinacja i wsparcie władz naszej uczelni. Ogromne zaufanie ze strony przełożonych (byłego rektora SGH prof. Marka Rockiego, obecnego rektora SGH prof. Piotra Wachowiaka oraz prorektora SGH ds. współpracy z zagranicą dr hab. Jacka Prokopa, prof. SGH) i najbliższych współpracowników było determinantą sukcesu tego przedsięwzięcia. Zaufania powierzonego przez społeczność akademicką SGH nie można było zawieść.” – dodaje prof. Wojtysiak-Kotlarski, kierownik projektów akredytacyjnych EQUIS, AACSB i BSIS w SGH.

Należy pamiętać, że akredytacja EQUIS stanowi ogromne wyróżnienie, ale jest jednocześnie zobowiązaniem do dalszego doskonalenia: jakości kształcenia, prowadzenia badań oraz zarządzania uczelnią.

Dr hab. Jacek Prokop, prof. SGH, prorektor ds. współpracy z zagranicą SGH