Kurs szyty na miarę

gazeta_351_kurs_szyty

Szkoła letnia – Summer University Warsaw 2019.

Rekordowa liczba 57 uczestników odwiedziła w lipcu SGH w ramach Szkoły Letniej – Summer University Warsaw 2019 (SUW 2019). Organizowane od wielu lat wydarzenie przeszło wiele zmian i ewoluowało, by zaadaptować się do oczekiwań młodego pokolenia. Dawniej Szkołę Letnią charakteryzowała dość sztywna struktura zajęć od 9.00 do 16.00, z przedmiotami trwającymi ok. 4–6 godzin i jednym hasłem przewodnim. Dla uczestników przewidziane były posiłki i zakwaterowanie w akademiku, a wszystkim proponowano jedną cenę za kurs. W bieżącym roku było to wydarzenie w pełni zindywidualizowane, umożliwiające wybór poszczególnych opcji w taki sposób, aby móc dostosować program do swoich potrzeb.

Już podczas rekrutacji kandydaci otrzymali zestaw propozycji i wybierali przedmioty (kursy), które chcieliby zrealizować w SGH. Mogli otrzymać (po zdaniu egzaminu) 4 punkty ECTS, które transferowane są na uczelnie macierzyste.

Kursy organizowane są w dwóch pasmach, przed południem i po południu, co pozwala na ukończenie dwóch kursów i zdobycie maksymalnie 8 ECTS-ów podczas trwania Szkoły Letniej.

Po podsumowaniu wyborów studenckich zrealizowano pięć przedmiotów z siedmiu proponowanych opcji. Były to następujące kursy: Coaching, dr Joanna Żukowska; Environment of International Business, dr Anna Masłoń-Oracz; Financial Management, dr Marian Moszoro oraz gościnnie prof. Narendar V. Rao (Northeastern Illinois University); Innovation Management in an Enterprise, dr Mikołaj Pindelski; Startup Entrepreneurship, dr Albert Tomaszewski.

Uczestnikami SUW 2019 były osoby z wielu krajów, co pozwoliło na stworzenie zróżnicowanej grupy, w ramach której dochodziło do wymiany poglądów oraz zespołowej współpracy międzynarodowej i uczenia się szacunku do różnic wynikających z odmiennych kultur. Warto wspomnieć, że zainteresowanie SUW-em było ogromne i obejmowało kandydatów z takich krajów jak m.in. Bangladesz, Haiti, Pakistan, Syria, Ghana, Senegal czy Gambia. W przypadku wielu osób barierą okazały się jednak sprawy związane z pozyskaniem wizy.

Uczestnicy SUW 2019 według krajów (siedziby uczelni),
* Uczelnie partnerskie SGH

Kandydaci sami dokonywali także wyboru zakwaterowania i żywienia. Kilka osób zrezygnowało ze wspólnego zamieszkania w Domu Studenckim „Sabinki” i zdecydowało się na wynajem lokum za pośrednictwem serwisu Airbnb lub zamieszkało w hotelu, dzięki czemu zyskało więcej swobody. Jeśli chodzi o wyżywienie – aż 37% osób nie wykupiło pakietu oferowanego przez SGH, powody to zamiar odwiedzenia restauracji warszawskich, gotowania na własną rękę ulubionych potraw oraz niechęć do ścisłych godzin posiłków ustalonych przez organizatorów.

Na popołudnia przygotowano bogatą ofertę wydarzeń kulturalnych, m.in. zwiedzanie Starego Miasta, Łazienek Królewskich, Wilanowa, Pałacu Kultury i Nauki, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum PRL, Starej Pragi, Muzeum Neonów oraz Muzeum Chopina. Na wspólne zwiedzanie zdecydowało się 70% uczestników SUW 2019.

Ostatnią propozycją w ramach wydarzeń była weekendowa wycieczka do: Krakowa, Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu oraz Kopalni Soli w Wieliczce, w której wzięło udział 68% studentów. Dzięki odwiedzeniu miejsc wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO uczestnicy SUW 2019 mieli możliwość zapoznania się z historią Polski. 

Szkoła Letnia została bardzo pozytywnie oceniona przez słuchaczy. Zdecydowana większość napisała w ankietach ewaluacyjnych, że poleciliby swoim znajomym SUW, a także Polskę jako ciekawy kraj do zwiedzania. Pojawiło się również wiele pozytywnych komentarzy dotyczących poszczególnych kursów.

Zindywidualizowane podejście do uczestników pozwoliło na osiągnięcie dobrych wyników zarówno w procesie rekrutacji, jak i w uzyskanych ocenach i opiniach. Dzięki zastosowaniu kafeteryjnego modelu kandydaci mogą na własną rękę wybierać sposób organizowania sobie czasu, nauki i wypoczynku, a jednocześnie zapoznawać się z ofertą SGH.

Już dziś zaczynamy proces planowania Szkoły Letniej SUW 2020, mając nadzieję, że przyciągnie ona do naszej uczelni ambitnych słuchaczy z całego świata.

DR JOANNA TABOR-BŁAŻEWICZ, Instytut Zarządzania, Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, dyrektor Summer University Warsaw 2019

Summer University Warsaw organizowany jest przez Centrum Otwartej Edukacji SGH przy współudziale studentów z Samorządu Studentów SGH oraz Erasmus Students Network. Informacje na temat SUW znajdują się na stronie suw.sgh.waw.pl.

FOT. ARCHIWUM SGH