Join CEMS Master’s in International Management!

Grafika z napisem Join CEMS Master’s in International Management

Pierwsza edycja projektu promocyjnego zakończona z sukcesem!

W ramach projektu Join CEMS Master’s in International Management! odbyło się sześć wydarzeń, które miały na celu przybliżenie zarówno samego programu CEMS MIM, jak i jego elementów (takich jak wykład, Skill Seminar czy spotkanie z firmą).

11 maja 2021 r.
CEMS MIM at a Glance – spotkanie wprowadzające, poprowadzone przez Grzegorza M. Augustyniaka (kierownika programu CEMS), który przedstawił alians CEMS i jego członków: uczelnie biznesu, partnerów korporacyjnych i społecznych, oraz elementy CEMS MIM (wykłady, Block Seminar, Global Citizenship Seminar, Skill Seminars, Business Projects, zagraniczna praktyka zawodowa). Na koniec spotkania uczestnicy wzięli udział w quizie Kahoot na temat CEMS i samego programu. Trzy najlepsze osoby zostały nagrodzone.

13 maja 2021 r.
Lecture with CEMS Professor – wykład CEMS na temat Managers and Leaders Go Global! został wygłoszony przez prof. Jacka Mirońskiego. Celem tego wydarzenia było przybliżenie sposobu prowadzenia zajęć CEMS, opartego na intensywnej interakcji między uczestnikami i rozwijaniu wiedzy praktycznej.

18 maja 2021 r.
Meet CEMS Corporate Partner – Hilti. Uczestnicy mieli okazję poznać „od środka” jednego z partnerów korporacyjnych CEMS – Hilti oraz ścieżki kariery absolwentów CEMS. W spotkaniu wzięli udział Katarzyna Makarska (Talent Attraction and Acquisition Manager at Hilti Poland/Employer Branding/Diversity & Inclusion/SocialMedia) i czterech absolwentów CEMS, którzy pracują w Hilti: Marta Maciejewska – Sustainability Manager, Hanna Górczyńska – Evolution Project Manager, Ludwik Zabłocki – Engagement Manager oraz Petr Basa – Data Quality Manager. Warto zaznaczyć, że Hania i Ludwik są jednocześnie absolwentami CEMS i SGH.

20 maja 2021 r.
Mini Skill Seminar – warsztat na temat Demystifying Enterprise Agility został przeprowadzony przez przedstawiciela McKinsey & Company, Tomasza Maja (Enterprise Agile Coach). Warsztat jest obowiązkowym elementem programu CEMS MIM i studenci w ciągu trwania programu muszą zrealizować łącznie przynajmniej cztery dni tego typu spotkań.

25 maja 2021 r.
Integration Event – spotkanie networkingowe, w któym uczestniczyli nasi obecni i przyszli studenci CEMS MIM oraz absolwenci. Była to okazja do luźnych rozmów, zadawania pytań i doświadczenia magii CEMS spirit.

27 maja 2021 r.
Recruitment Process Q&A Meeting – spotkanie kończące cykl webinariów, na którym Grzegorz M. Augustyniak (kierownik programu CEMS) przybliżył proces rekrutacji i odpowiedział na najczęściej zadawane pytania, dotyczące szczegółów tego procesu (wymagane dokumenty, znajomość języków, assessment center, rozmowa kwalifikacyjna).
Dziękujemy wszystkim kandydatom za zaangażowanie i udział. Zapraszamy do kolejnej edycji w przyszłym roku!

 

CEMS MIM 2022/2023

Już niedługo rusza rekrutacja do nowej edycji programu

Harmonogram rekrutacji do programu CEMS MIM został już opublikowany. Pierwszy krok to rejestracja w systemach online, jest na to czas między 25 października a 15 listopada 2021 r.

Gorąco zachęcamy wszystkich studentów SGH do wzięcia udziału w programie CEMS MIM, gwarantującym atrakcyjny start do międzynarodowej kariery lub rozpoczęcia własnej działalności w skali globalnej zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności i wrażliwości. Przypomnijmy – program ten w Polsce można realizować wyłącznie w naszej uczelni!

Bardzo ważne: CEMS MIM stawia bardzo wysokie wymagania wstępne, dlatego prosimy wszystkich studentów chętnych do uczestnictwa w programie, aby jak najszybciej:

  1. podeszli do egzaminu na jeden z kilku certyfikatów językowych, który należy zdać na ustalonym (lub wyższym) poziomie: IELTS (Academic) 7.0, CAE (ocena B), CPE (C1 Certificate), TOEFL iBT (100), BEC Higher (ocena A); PTE Academic (min. 68); w tym roku są też akceptowane certyfikaty uzyskane w wersji Home, a z posiadania certyfikatu zwolniono absolwentów studiów w języku angielskim, o ile zostały ukończone w jednej z uczelni CEMS lub uczelni posiadającej akredytację EQUIS bądź AACSB albo z uczelni w kraju anglojęzycznym;
  2. podeszli do egzaminów z wybranych certyfikatów z drugiego języka lub wystąpili (absolwenci studiów licencjackich w SGH, którzy ukończyli lektoraty z drugiego języka) o wydanie Certyfikatu CNJO;
  3. zgromadzili i złożyli do Komisji Oceny Projektów Samorządu Studentów SGH zaświadczenia o działalności studenckiej w swojej uczelni macierzystej na studiach licencjackich (lub poprzednich, magisterskich) w celu uzyskania punktów za działalność (dotyczy wyłącznie studentów, którzy nie kończyli wcześniej studiów w SGH).

Wszystkie powyższe wymagania trzeba spełnić do połowy listopada, stąd graniczny termin na podejście do testu to koniec października. Jeśli już wcześniej osoby chętne do uczestnictwa w programie przystępowały do testów, to w przypadku wyniku na poziomie C1 lub wyższym nie ma ograniczeń czasowych ich ważności, natomiast dla wyniku B2/B2+ okres ten wynosi 5 lat, a poniżej B2 – 2 lata.
Szczegółowe informacje o programie CEMS MIM są dostępne na stronach www.cems.org oraz www.sgh.waw.pl/cems. W przypadku pytań prosimy pisać na adres mailowy cems@sgh.waw.pl

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW CEMS


GRZEGORZ M. AUGUSTYNIAK, zastępca dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH
ANETA SZYDŁOWSKA, menedżer ds. relacji korporacyjnych CEMS, Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH