Filar międzynarodowych partnerstw strategicznych

Podwójne dyplomy w świetle ustawy 2.0.

W dniach 14-15 czerwca br. w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej (znanym jako International Faculty of Engineering, IFE) odbyła się konferencja pt. „Podwójne dyplomy jako filar międzynarodowych partnerstw strategicznych”. Była to pierwsza z planowanego cyklu konferencja organizowana przez IROs Forum (International Relations Offices Forum), którego SGH jest współzałożycielem.

Pierwszy dzień podzielony został na sesje poświęcone ogólnym zagadnieniom związanym z tworzeniem i działaniem programów podwójnego dyplomu takim jak ramy prawne podpisywania umów o podwójnym dyplomie w Polsce w świetle nowej ustawy 2.0 czy aspekty administracyjne i zasady realizacji umów o podwójnym dyplomie oparte na doświadczeniach polskich uczelni. Podczas tej sesji, będącej wspólną prezentacją wybranych uczelni członkowskich IROs Forum (politechniki: Łódzka, Wrocławska i Gdańska), zaprezentowane zostały również doświadczenia SGH.

Specjalnymi prelegentami podczas tego dnia byli absolwenci podwójnych dyplomów, a ich success story stały się podstawą do dyskusji. Jedną z osób prezentujących swoje doświadczenia był student podwójnego dyplomu SGH i TU Berlin, Kacper Olczyk, który jest też absolwentem kierunku Mechanical Engeneering w Centrum Kształcenia Międzynarodowego PŁ, a obecnie pełni funkcję menedżera ds. komunikacji w międzynarodowym zarządzie Erasmus Student Net-
work w Brukseli.

Wśród gości konferencji byli przedstawiciele polskich uczelni oraz ośrodków akademickich m.in. z Hiszpanii, Francji, Niemiec, Włoch, a także Chin, czyli krajów, w których program podwójnego dyplomu funkcjonuje wzorowo. Ich uczestnictwo związane było z drugim dniem konferencji poświęconym warsztatom na temat modeli podwójnych dyplomów na świecie z udziałem przedstawicieli prestiżowych uczelni zagranicznych. Jeden z warsztatów poprowadzili dr Matthias Mrożewski z TU Berlin oraz Małgorzata Chromy z SGH, którzy opowiedzieli o dobrych praktykach wypracowanych w trakcie funkcjonowania programu plasującego się na 52. miejscu na świecie w rankingu Eduniversal Best Masters Ranking 2018 w obszarze przedsiębiorczości.

Konferencja była objęta honorowymi patronatami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

IROs Forum (International Relations Offices Forum) jest siecią biur współpracy międzynarodowej polskich akademickich uczelni państwowych. SGH jest współzałożycielem IROs Forum.