Dzień Campus France w SGH

Myślicie o studiach we Francji? Studenci SGH mają taką możliwość.

W czasie zorganizowanego 16 listopada w SGH Dnia Campus France zaprezentowano m.in. narzędzia dostępne na platformie Campus France ułatwiające szybkie znalezienie interesującej kandydata oferty studiów w Francji (także programów prowadzonych w języku angielskim). Eliza Łuczyńska reprezentująca Agencję Campus France w Polsce omówiła też szeroką ofertę uczelni we Francji. Dzięki prezentacji Thibault’a Dubrule’a, koordynatora ds. nauki z Ambasady Francji odpowiedzialnego za stypendia, uczestnicy spotkania mogli się przekonać, jak wygląda oferta stypendiów rządu francuskiego dla studentów i pracowników z polskim obywatelstwem. Uczestnicy spotkania poznali także zasady i terminy składania aplikacji o takie stypendia oraz dowiedzieli się, że aplikacje mogą być również składane w języku angielskim.

Z kolei dr Izabela Bergel, koordynator akademicki programów podwójnego dyplomu w SGH, omówiła aktualną ofertę jedenastu magisterskich programów podwójnego dyplomu (MPPD) oferowanych uczącym się na studiach stacjonarnych w SGH, szczególnie program realizowany z Toulouse Business School (TBS). MPPD są dostępne dla studentów SGH kilku kierunków (zarządzanie, finanse i rachunkowość, International Bussines, Global Bussines, Finance and Governance). O praktycznej stronie studiowania w ramach MPPD na uczelni Toulouse Business School opowiadała Magdalena Panek, absolwentka I edycji MPPD z lat 2015–2017. Warto podkreślić, że wybrani uczestnicy MPPD prowadzonego wspólnie ze szkołą z Tuluzy co roku otrzymują stypendia rządu francuskiego, a SGH uzyskała subwencję Ambasady Francji na kolejny rok realizowania tego programu.

Na spotkaniu omówiono także ofertę zajęć w języku francuskim dla studentów SGH (mgr Beata Stawińska z CNJO), a także zaprezentowano działalność Studenckiego Koła Naukowego Coopération Franco-Polonaise (o planach i aktywności SKN CFP opowiadał student Maciej Kieruzal).

Zaprezentowane informacje o studiach we Francji i stypendiach, a zwłaszcza o programie MPPD z TBS wzbudziły duże zainteresowanie uczestników wydarzenia – w ramach sesji pytań i odpowiedzi studenci uzyskali indywidualnie informacje od wszystkich prelegentów biorących udział w spotkaniu.

W spotkaniu w ramach dwóch pasm wzięło udział około 100 osób. Dzięki sponsorowi (Agencja Campus France) zorganizowano też typowy francuski poczęstunek w postaci kawy (herbaty) z rogalikiem, co dało okazję do dalszej wymiany informacji w kuluarach.