CIVICA dostaje zgodę Komisji Europejskiej – sojusz uniwersytetów wciąż się rozszerza

grafika CIVICA

Komisja Europejska ogłosiła dziś, że CIVICA – Europejski Uniwersytet Nauk Społecznych – otrzyma dalsze wsparcie w ramach programu Erasmus+ 2022–2027 na rzecz sojuszy uniwersyteckich.

Dzięki temu osiągnięciu, po trzyletnim okresie pilotażowym, CIVICA ma szansę stać się zintegrowanym, daleko idącym i pełnoprawnym sojuszem europejskich uniwersytetów nauk społecznych jednoczącym dziesięć europejskich uczelni wyższych o światowej renomie. W toku nowej fazy celem CIVICA będzie opracowanie wspólnej wizji na rok 2030 w zakresie priorytetów w edukacji, nauce, innowacji i służby społeczeństwu.

Dysponując łącznym budżetem w wysokości 272 milionów euro, Komisja Europejska uruchomiła inicjatywę Uniwersytety Europejskie w ramach programu Erasmus+ 2022, aby ułatwić pełne wdrożenie sojuszy uniwersytetów europejskich wybranych w roku 2019. W strategicznym wniosku złożonym w marcu sojusz CIVICA naszkicował ambitne działania na przyszłość. Nowy program Erasmus+ zapewnia każdemu wybranemu sojuszowi 14,4 miliona euro, dzięki któremu można dokonać instytucjonalnej transformacji w obszarze europejskiego kształcenia wyższego i badań.

– Jesteśmy zachwyceni tym pozytywnym wynikiem, decyzją Komisji Europejskiej o dalszym wsparciu sojuszu CIVICA w rozwoju – stwierdził Mathias Vicherat, dyrektor Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu (Sciences Po) i koordynator sojuszu CIVICA.
– Dzięki odnowionemu wsparciu w ramach programu Erasmus+ przyspieszymy ambitne działania w kierunku budowania odpowiedzialności obywatelskiej za obecne i przyszłe pokolenia Europejczyków, wzmocnienia roli Europy na świecie i podniesienia prestiżu europejskich nauk społecznych w dydaktyce i badaniach.

Rozszerzony, spójny i różnorodny sojusz

CIVICA będzie wspierać rozwój międzynarodowej współpracy między renomowanymi uniwersytetami, działającymi wspólnie na korzyść studentów, nauczycieli, badaczy i społeczności akademickiej. Sojusz zaprasza do współpracy dwóch nowych pełnoprawnych partnerów – IE University (Hiszpania) i Szkołę Główną Handlową w Warszawie (Polska) – które formalnie dołączą do sojuszu w październiku 2022 r., kiedy to rozpocznie się nowa perspektywa finansowa projektu CIVICA.

– Sojusz CIVICA w pełni wspiera cele polityki określone w fazie wdrożenia inicjatywy, zapraszając do współpracy nowych europejskich partnerów i zapewniając solidną i wyraźną spójność działań członków w oparciu o wspólną wizję i wartości – powiedziała Kate Vivian, koordynator sojuszu i pełniąca obowiązki wiceprzewodniczącej ds. współpracy międzynarodowej w IEP Sciences Po de Paris.

– W pierwszych, pilotażowych latach sojusz okazał się niezwykle odporny i zdolny do pomyślnego opracowania innowacyjnych programów dydaktycznych i naukowych, mimo szeregu okoliczności nadzwyczajnych – podkreśliła Vivian – Na podstawie pierwszych kroków i znaczących rezultatów, CIVICA potwierdziła swój ogromny potencjał; z chęcią będziemy realizować dalej idące ambicje wraz z dwoma nowymi partnerami.

Rozszerzony sojusz łączy ponad 72 000 studentów studiów licencjackich i magisterskich z wspólnotą 13 000 pracowników akademickich i 7 000 pracowników administracyjnych z całego świata.

– Głęboko wierzymy w wynikającą z tego projektu owocną współpracę, przynoszącą wzajemne korzyści. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest wdzięczna Komisji Europejskiej za zaufanie i wsparcie i oczekujemy na dalszy rozwój europejskiego uniwersytetu przyszłości wraz z partnerami CIVICA – stwierdził rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak. – Od  115 lat kształtujemy liderów przyszłości. Jesteśmy pewni, że zaangażowanie SGH w działalność sojuszu przyczyni się to tej misji bardziej niż cokolwiek – dodał.

Z kolei Manuel Muñiz, rektor IE University i dziekan IE School of Global and Public Affairs, powiedział:
 
– CIVICA usprawni pracę naszych dziesięciu instytucji, jaką podejmujemy indywidualnie na wielu frontach, umożliwiając nam realizację naszej misji w sposób jeszcze bardziej wpływowy. Bardzo cieszymy się ze współpracy z naszymi kolegami w dążeniu do rozwoju europejskiego kształcenia wyższego i, nade wszystko, walce z poważnymi wyzwaniami, z którymi przyszło się nam w tych czasach zmierzyć.

Budowanie Europejskiego Uniwersytetu Nauk Społecznych

Głównym celem sojuszu CIVICA jest nadanie znaczenia wizji ukształtowania europejskiego uniwersytetu przyszłości do 2030 r. Aby osiągnąć ten cel, partnerzy zobowiązują się do konsolidacji i dalszej ekspansji sojuszu poprzez fizyczny i cyfrowy międzyuczelniany kampus łączący naukę i dydaktykę, badania i innowacje oraz społeczeństwo obywatelskie.

– Jako jedni z założycieli CIVICA cieszymy się, że możemy być częścią sojuszu i przyczyniać się do jego dalszego sukcesu – stwierdziła Cornelia Woll, nowa przewodnicząca Hertie School w Berlinie.

– Uniwersytety odgrywają kluczową rolę w radzeniu sobie z potężnymi procesami zmian społecznych, ekonomicznych i technologicznych w naszym społeczeństwie. Musimy działać wspólnie, ponad granicami, w badaniach, dydaktyce i zwiększaniu zasięgów, aby być w stanie omawiać i rozwiązywać najbardziej palące kwestie w obszarze polityki i społeczeństwa.

Odzwierciedlając priorytety polityki europejskiej w odniesieniu do przyszłości kształcenia wyższego, sojusz kontynuuje budowanie głębszych i zrównoważonych form międzynarodowej współpracy instytucjonalnej między partnerami. Poza umożliwianiem kształcenia ustawicznego i wymiany talentów celem dziesięciorga członków sojuszu jest stworzenie różnorodnej i niewykluczającej społeczności i jednoczesne zwiększenie oddziaływania sojuszu na świecie, tak aby stał się on wiodącym podmiotem w obszarze nauk społecznych.

Poprzez nowe działania zainicjowane jesienią 2022 r. członkowie sojuszu dadzą tysiącom studentów i doktorantów możliwość skorzystania ze zwiększonej mobilności oraz nowych i rozszerzonych wspólnych ofert edukacyjnych, jak też możliwość obywatelskiego zaangażowania i podjęcia zajęć pozaprogramowych na skalę europejską. Do roku 2026 sojusz planuje zwiększyć mobilność studentów o 25%, przedłożyć 2000 ofert edukacyjnych dla studentów studiów licencjackich i magisterskich oraz wystartować z 400 działaniami dla naukowców na wczesnym szczeblu kariery w ramach projektu.

Aurélien Krejbich, dyrektor wykonawczy CIVICA podziela entuzjazm wszystkich członków sojuszu przy przejściu do następnego etapu działań:

– Czekamy na rozpoczęcie drugiej rundy naszego ambitnego projektu. W jej ramach ugruntujemy sojusz na poziomie instytucjonalnym z jednym priorytetem: aby CIVICA stała się rzeczywistością dla jak największej liczby studentów, badaczy i nauczycieli. Wierzymy, że ten rozdział będzie kluczowy w budowaniu Europejskiego Uniwersytetu Nauk Społecznych.

Zgodnie z niedawnym oświadczeniem CIVICA, pakiet przyszłych działań obejmuje wsparcie dla badaczy i studentów, którzy są zagrożeni w związku z wojną w Ukrainie. – W tych trudnych czasach musimy wzmocnić naszą współprace i podkreślić, że wszyscy partnerzy współpracują ze sobą w dążeniu do otwartej społeczności akademickiej, wnoszącej wkład w długotrwałe rozwiązania pokojowe – dodał Krejbich – CIVICA to źródło stabilności i środowisko, w którym wartości autonomii i wolności akademickiej można obronić, w szczególności w obliczu zmieniającego się i często trudnego krajobrazu politycznego w Europie.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:
Alessia Manco
CIVICA, kierownik ds. komunikacji
a.manco@hertie-school.org

Kontakty prasowe


*Sojusz CIVICA łączy dziesięć wiodących europejskich uczelni wyższych nauk społecznych, nauk humanistycznych, zarządzania biznesem i polityki publicznej – łącznie 72 000 studentów i 13 000 pracowników akademickich. Wspólnie instytucje te korzystają z coraz silniejszego połączenia dydaktyki, badań i innowacji, aby mobilizować i dzielić się wiedzą jako dobrem publicznym oraz wzmacniać poczucie odpowiedzialności obywatelskiej w Europie i poza jej granicami.

Członkami sojuszu CIVICA są Uniwersytet Bocconiego (Włochy), Uniwersytet Środkowoeuropejski (Austria i Węgry), Europejski Instytut Uniwersytecki (organizacja międzynarodowa), Hertie School (Niemcy), IE University (Hiszpania), Narodowy Uniwersytet Nauk Politycznych i Administracji Publicznej (Rumunia), Instytut Nauk Politycznych w Paryżu – Sciences Po (Francja), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Polska), Wyższa Szkoła Handlowa w Sztokholmie (Szwecja) i Szkoła Ekonomii i Nauk Politycznych w Londynie (Wielka Brytania).

www.civica.eu  
www.unibocconi.eu
www.ceu.edu
www.eui.eu
www.hertie-school.org
www.ie.edu
www.snspa.ro
www.sciencespo.fr
www.sgh.waw.pl
www.hhs.se
www.lse.ac.uk