CEMS MIM 2022/2023

CEMS MIM 2022/2023

Rozpoczęliśmy promocję kolejnej edycji programu CEMS Masters's in International Management

Początek roku to dobry czas na przygotowania i intensywne działania promocyjne programu CEMS MIM, organizowane wspólnie przez CEMS Office w SGH i CEMS Club Warsaw. W tym roku zaczęliśmy od promocji w mediach społecznościowych – cykl What is CEMS MIM? przedstawia alians CEMS i jego członków: uczelnie biznesowe, partnerów korporacyjnych i społecznych, a także elementy programowe (wykłady, Block Seminar, Global Citizenship Seminar, Skill Seminars, Business Projects, zagraniczna praktyka zawodowa) oraz szczegóły procesu rekrutacji (wymagane dokumenty, znajomość języków, Assessment Centre, rozmowa kwalifikacyjna). Cykl w mediach społecznościowych jest uzupełniany o reportaże zdjęciowe z życia studenckiego.

Po przybliżeniu istoty CEMS MIM przedstawimy od strony praktycznej elementy programu w formie cyklu webinarów, podczas których kandydaci będą mogli się poczuć jak studenci CEMS. Będą mieli okazję uczestniczyć w wykładzie CEMS, spotkaniu z firmą CEMS czy wziąć udział w Mini-skill Seminar.  Podczas webinariów zagłębimy się zarówno w sam program, rekrutację, jak i zaprezentujemy go z różnych perspektyw: nowego studenta CEMS, studenta CEMS, absolwenta CEMS. W miesiącach letnich będziemy się przypominać w mediach społecznościowych, z postami o profilach i doświadczeniach naszych studentów i absolwentów CEMS.  Działania promocyjne zakończymy jednodniowym przejęciem FB SGH przez CEMS i spotkaniem informacyjnym w październiku, tuż przed otwarciem rejestracji na program CEMS MIM.

Pomimo trwającej pandemii program CEMS MIM, z pewnymi zmianami, jest oferowany bez zakłóceń.

Gorąco zachęcamy wszystkich studentów SGH do udziału w programie CEMS MIM, gwarantującym atrakcyjny start do międzynarodowej kariery lub rozpoczęcia własnej działalności w skali globalnej zgodnie z zasadami społecznej odpowiedzialności i wrażliwości. Przypomnijmy – program ten w Polsce można realizować wyłącznie w SGH!

Program CEMS MIM to unikatowy i niezwykle atrakcyjny program studiów magisterskich (prowadzony w ramach aliansu CEMS przez 34 wiodące szkoły biznesu, 69 partnerów korporacyjnych i 8 partnerów społecznych z całego świata), który regularnie plasuje się w czołowej dziesiątce najlepszych studiów w zakresie zarządzania międzynarodowego. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie jest jedyną uczelnią w Polsce, w której można realizować CEMS MIM. Sam program (dostępny na drugim roku studiów magisterskich, równolegle z dowolnym kierunkiem w SGH) obejmuje m.in. obowiązkowy semestr w przydzielonej podczas rekrutacji zagranicznej uczelni członkowskiej oraz praktykę międzynarodową.   

Bardzo ważne: CEMS MIM stawia bardzo wysokie wymagania wstępne, dlatego prosimy wszystkich studentów chętnych do uczestnictwa w programie, aby jak najszybciej:

  1. podeszli do egzaminu na jeden z kilku certyfikatów językowych, który należy zdać na ustalonym (lub wyższym) poziomie: ILETS (Academic) 7.0, CAE (ocena B), CPE (C1 Certificate), TOEFL iBT (100), BEC Higher (ocena A); w tym roku są też akceptowane certyfikaty uzyskane w wersji Home, a z posiadania certyfikatu zwolniono absolwentów studiów w języku angielskim, o ile zostały ukończone w jednej z uczelni CEMS lub uczelni posiadającej akredytację EQUIS bądź AACSB albo z uczelni w kraju anglojęzycznym;
  2. podeszli do egzaminów z wybranych certyfikatów z drugiego języka lub wystąpili (absolwenci studiów licencjackich w SGH, którzy ukończyli lektoraty z drugiego języka) o wydanie Certyfikatu CNJO;
  3. zgromadzili i złożyli do Komisji Oceny Projektów Samorządu Studentów SGH zaświadczenia o działalności studenckiej w swojej uczelni macierzystej na studiach licencjackich (lub poprzednich, magisterskich) w celu uzyskania punktów za działalność (dotyczy wyłącznie studentów, którzy nie kończyli wcześniej studiów w SGH).

Wszystkie opisane powyżej wymagania trzeba spełnić do połowy listopada, stąd graniczny termin na podejście do testu to koniec października. Jeśli już wcześniej osoby chętne do uczestnictwa w programie przystępowały do testów, to w przypadku wyniku na poziomie C1 lub wyższym nie ma ograniczeń czasowych ich ważności, natomiast dla wyniku B2/B2+ okres ten wynosi 5 lat, a poniżej B2 – 2 lata.
Szczegółowe informacje o programie CEMS MIM są dostępne na stronach www.cems.org oraz www.sgh.waw.pl/cems. W przypadku pytań prosimy pisać na adres mailowy cems@sgh.waw.pl

wykres przedstawiający ramowy program studiów CEMS

GRZEGORZ M. AUGUSTYNIAK, zastępca dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH
ANETA SZYDŁOWSKA, menedżer ds. relacji korporacyjnych CEMS, Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH