BUSINESS LEAD

na zdjęciu uczestnicy spotkania w Ambasadzie RP w Dakarze.

Wizyta studyjno-szkoleniowa w Senegalu

W dniach 7–12 listopada 2021 r. miała miejsce wizyta studyjno-szkoleniowa delegacji SGH w Senegalu – pierwsza z cyklu wizyt zaplanowanych w ramach realizowanego w naszej uczelni projektu New Business Leaders for the New World (BUSINESS LEAD). Przez blisko tydzień członkowie zespołu projektowego odbyli wiele spotkań z przedstawicielami zarówno administracji senegalskiej, uczelni partnerskich w Senegalu, jak i senegalskich przedsiębiorstw i organizacji je zrzeszających. Celem wizyty było zapoznanie się ze specyficznymi uwarunkowaniami rozwoju przedsiębiorczości w Senegalu, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości kobiet, oraz z szeroko pojętą kulturą akademicką oraz metodami nauczania przedsiębiorczości w tym kraju. Wizyta studyjno-szkoleniowa była również doskonałą okazją do omówienia szczegółów związanych z realizacją projektu BUSINESS LEAD oraz do promocji SGH i programów NAWA.
Program wizyty został przygotowany wspólnie przez Ambasadę RP w Dakarze, pod kierownictwem JE ambasador Margarety Kassangany, oraz senegalski uniwersytet Groupe ISM, który jest uczelnią partnerską SGH w projekcie BUSINESS LEAD.

Wizyta obejmowała wiele interesujących i wartościowych wydarzeń. Spotkanie z Margaretą Kassanganą, JE ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Senegalu, oraz pracownikami ambasady było doskonałą okazją do zapoznania się z sytuacją polityczną, ekonomiczną i społeczną tego kraju, warunkami prowadzenia biznesu oraz sytuacją kobiet senegalskich, szczególnie w kontekście podejmowania przez nie działalności biznesowej.

Bardzo interesującym punktem wizyty okazało się spotkanie z ministrem ds. szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji dr. Cheikh Oumar Anne, poświęcone aktualnym szansom i wyzwaniom systemu szkolnictwa wyższego w Senegalu oraz ewentualnym możliwościom współpracy z senegalskimi uczelniami. Omówiono również możliwości przyznania stypendiów dla studentów senegalskich na studia w Polsce, oferowane m.in. przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA).

Z kolei spotkanie z szefową Delegatury Unii Europejskiej w Dakarze, ambasador Irène Mingasson, oraz szefową Działu Współpracy Dorotą Pańczyk pozwoliło na szerokie zaprezentowanie SGH i projektu BUSINESS LEAD, który również jest finansowany ze środków unijnych (Europejskiego Funduszu Społecznego). Projekt wzbudził duże zainteresowanie i entuzjazm obu rozmówczyń, które potwierdziły, że edukacja z zakresu przedsiębiorczości, zwłaszcza kobiet, jest niezwykle potrzebna w Senegalu, co potwierdzają działania prowadzone przez ambasadę pod hasłami #BalanceTonStéréotype oraz #ChangeonsDePerspective.

Bardzo owocna okazała się też rozmowa ze współzałożycielką Acc’elle-R i SENEGEL (Senegalese Next Generation of Leaders) – Lambą Ka. Podczas tego spotkania zostały przedstawione szczegółowe uwarunkowania przedsiębiorczości kobiet w Senegalu i Polsce. Senegalskie kobiety są bardzo przedsiębiorcze, jednakże z powodów finansowych często mają problemy z prowadzeniem swoich małych biznesów, szczególnie na obszarach wiejskich. Organizacje, takie jak Acc’elle-R oraz SENEGEL, angażują się w akcje edukacyjne dla kobiet, które polegają m.in. na pokazywaniu możliwości rozwoju własnej firmy czy uczeniu zarządzania finansami domowymi i biznesu.

Warto także wspomnieć o dyskusji na temat możliwości współpracy w Women’s Investment Club Senegal, który jest pierwszym funduszem inwestycyjnym skierowanym wyłącznie do firm prowadzonych przez kobiety w Senegalu i na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Fundusz skupia zarówno lokalnych, jak i międzynarodowych inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, którzy łączą swoje zasoby, aby inwestować w należące do kobiet mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa w Senegalu i na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Women’s Investment Club Senegal inwestuje poprzez kombinację akcji i quasi-kapitałów w spółki ze wszystkich sektorów założone przez kobiety, w co najmniej 50% należące do nich albo przez nie prowadzone lub wraz z zespołem kierowniczym złożonym głównie z kobiet.

Natomiast podczas spotkania w APIX SA (Agency for the Promotion of Investments and Major Works) – senegalskiej Agencji Promocji Eksportu i Inwestycji – zostały zaprezentowane działania APIX dotyczące wsparcia przedsiębiorczości w Senegalu oraz success stories firm prowadzonych przez kobiety. Uczestnicy tego wydarzenia wyrażali swój podziw dla takich przedsiębiorstw, zadając przy tym wnikliwe i interesujące pytania podczas przeprowadzonej dyskusji.

W trakcie pobytu delegacji SGH w Senegalu odbyło się również bardzo ciekawe spotkanie w Polaris Asso – senegalskim stowarzyszeniu wykorzystującym technologie cyfrowe przy rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu wyzwań, przed którymi stoją obecnie młodzi Senegalczycy. Stowarzyszenie to prowadzi wiele akcji edukacyjnych na temat zagrożeń w Internecie oraz kompetencji cyfrowych uczniów szkół senegalskich (wszystkich poziomów) poprzez projekty zarówno non profit, jak i komercyjne.

Pierwszą część wizyty zakończyło spotkanie na Uniwersytecie Cheikh Anta Diop (UCAD), którego celem było omówienie możliwości rozwoju współpracy dwustronnej.

Druga część wizyty obejmowała spotkania zorganizowane przez partnera Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Groupe ISM. Przede wszystkim były one związane z praktycznymi aspektami realizacji projektu BUSINESS LEAD, w tym przygotowaniem przyjazdu do SGH studentek  Groupe ISM i ich udziałem w organizowanych w ramach projektu intensywnych kursach z przedsiębiorczości.

na zdjęciu dr Cheikh Oumar Anne, ministr ds. szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji Senegalu

Spotkanie z dr. Cheikh Oumar Anne, ministrem ds. szkolnictwa wyższego, nauki i innowacji Senegalu

Podczas pobytu w Dakarze zorganizowano również spotkanie m.in. z: Amadou Diaw (fundatorem uczelni), Abdou Diouf (CEO of Groupe ISM), Moustaph Gaye (Program Officer in Charge of the Bilingual Programs & Head of the English Pedagogical Unit) oraz dyrekcją i pracownikami Biura Współpracy z Zagranicą Groupe ISM. W trakcie pobytu w ISM przedstawiono zarówno SGH, jak i projekt BUSINESS LEAD. Wizyta ta miała na celu ponadto omówienie zasad realizacji projektu, rekrutacji studentek do projektu oraz udział w Journée Mondiale de l’Entrepreneuriat at ISM – wydarzeniu prezentującym pomysły biznesowe przygotowane przez studentów drugiego i trzeciego roku studiów licencjackich. Nie zabrakło również czasu na omówienie dotychczasowej współpracy (w ramach programu Erasmus+) oraz planów na przyszłość. Ustalono, że oprócz umowy w ramach programu Erasmus+ obie uczelnie podpiszą MoU oraz Student Exchange Agreement na regularną wymianę studentów i pracowników uczelni.

W napiętym grafiku spotkań ważny okazał się również aspekt kulturowo-historyczny – gospodarze z ISM zorganizowali dla delegacji SGH wyjazd na wyspę Gorée (położoną 3 km od portu w Dakarze), mającą 36 ha powierzchni i zamieszkaną przez 1000 osób. Usytuowany na tej wyspie Fort D’Estrées (funkcjonujący od XVI do XIX wieku) był bazą handlu niewolnikami, skąd wysyłano ich przez Atlantyk do Ameryki Południowej i Ameryki Północnej oraz na Karaiby. W XX wieku pozostałe świadectwa handlu ludźmi znalazły się w muzeum, które wpisano na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Muzeum odwiedziło wiele znanych osobistości, w tym m.in. Barack Obama i papież Jan Paweł II.

Uczestnicy polskiej delegacji są niezwykle wdzięczni organizatorom za przygotowanie programu wizyty. Szczególne podziękowania kierują do JE ambasador RP Margarety Kassangany – przede wszystkim za zaangażowanie w organizację pobytu i udział w większości spotkań.

W ramach projektu są planowane kolejne wizyty studyjno-szkoleniowe w pozostałych krajach objętych projektem BUSINESS LEAD.


MAŁGORZATA CHROMY, zastępca dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej SGH
    

Projekt New Business Leaders for a New World  (BUSINESS LEAD) jest wdrażany w ramach programu NAWA Spinaker, finansowanego z projektu pozakonkursowego nr POWR.03.03.00-00-PN16/18 pt. „Wsparcie zdolności instytucjonalnej polskich uczelni poprzez tworzenie i realizację międzynarodowych programów studiów” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), III Oś Priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, Działanie 3.3. pt. „Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego”.