Spotkanie studentów kierunku MSG z dr Magdaleną Stefańską

flaga Miedzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża

W ramach kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze (MSG) na studiach magisterskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie otwarto nowy przedmiot Międzynarodowa służba cywilna w ramach specjalności Instytucje europejskie i międzynarodowe. W ramach spotkań na żywo z pracownikami organizacji międzynarodowych i organizacji pozarządowych studenci zapoznają się ze specyfiką pracy i działaniem tych instytucji. 11 października 2022 r. gościem zajęć, prowadzonych przez prof. Jerzego Menkesa, była dr Magdalena Stefańska – kierownik działu współpracy z zagranicą Polskiego Czerwonego Krzyża, wykładowca akademicki (SGH, Uniwersytet Warszawski, Akademia Sztuki Wojennej).

Dr Stefańska szczegółowo omówiła specyfikę działania organizacji pozarządowych ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji NGO w Polsce (omówienie różnic między stowarzyszeniem a fundacją, problemy wynikające ze słabej profesjonalizacji działania i kiepskich warunków pracy w porównaniu z sektorem biznesu) oraz organizacji międzynarodowych, do których należy m.in. Międzynarodowy Komitet Czerwonego  Krzyża (tzw. BINGO – Big International NGO).

Jak przekazała dr Stefańska, do zalet tych drugich można zaliczyć dużą skalę działania (często zastępują niesprawne rządy w pomocy humanitarnej podczas klęsk żywiołowych) oraz opiniotwórczość, z czym wiąże się z kolei duże zaufanie do organizacji pozarządowych.

Według badań przytoczonych przez dr Stefańską, aż 80 proc. globalnej populacji wierzy w sprawczość NGO. Ich słabością jednak jest zbyt duża biurokracja, z czym wiążą się wysokie koszty administracyjne.

Podczas wykładu omówiona została także specyfika zawodu pracownika humanitarnego, do której trzeba zaliczyć chociażby wysoką śmiertelność podczas misji. W krótkiej części praktycznej prelegentka opowiedziała o swojej drodze kariery w Polskim Czerwonym Krzyżu. Obecnie dr Stefańska jako pełnoprawna pracowniczka tej instytucji prowadzi  szkolenia międzynarodowe z obrony cywilnej oraz reprezentuje PCK na sesjach plenarnych Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża w Genewie.