Samorząd Studentów SGH ma nowe władze

pięcioro osób stoi w uczelnianej auli

21 czerwca br. odbyło się posiedzenie rady wyborczej Samorządu Studentów SGH, na którym wybrano Prezydium. Przewodniczącą Samorządu została Marta Ekner, a wiceprzewodniczącymi Rafał Klimiuk i Łukasz Krzempek, którzy objęli funkcje odpowiednio przewodniczącego komisji ds. relacji zewnętrznych i przewodniczącego komisji ds. jakości kształcenia.

W Prezydium Samorządu Studentów SGH zasiadły również Martyna Kochman jako przewodnicząca komisji ds. informacji i komunikacji i Joanna Wąsik jako przewodnicząca komisji ds. finansów i administracji.

Rzecznikiem Praw Studenta, który ściśle współpracuje z Prezydium, został Piotr Borczyński.

"Kadencja mojego poprzednika nie była łatwa - niepewne pandemiczne czasy, a następnie wybuch wojny w Ukrainie. Jednakże, pomimo wielu przeciwności losu on i jego prezydium poradzili sobie znakomicie" – powiedziała Gazecie SGH nowo wybrana przewodnicząca Samorządu Studentów SGH Marta Ekner. "Patrzymy w przyszłość z wielką nadzieją, że ten rok okaże się spokojniejszy niż ubiegły. Czeka nas wiele wyzwań i mamy ambitne plany, które chcielibyśmy zrealizować wspólnie, z całą społecznością SGH"  – dodała.

Wśród priorytetów wymieniła m.in. działania mające na celu jeszcze większe podniesienie jakości kształcenia na SGH, które Samorząd Studentów chciałby realizować wspólnie z poszczególnymi jednostkami uczelni. "Jako Samorząd jesteśmy otwarci na współpracę z każdym, kto tylko będzie chciał ją z nami nawiązać. Jesteśmy również otwarci na wszelkie inicjatywy skierowane w naszą stronę, ponieważ wierzymy, że tylko wspólnymi siłami przyczynimy się do jeszcze większego rozwoju SGH" – zaznaczyła Ekner.