Semestr w innej uczelni ekonomicznej w Polsce? Ruszają zapisy do programu Transekonomik

grafika informacyjna

23 maja 2022 r. ruszają zapisy do programu Transekonomik. Z możliwości spędzenia semestru na jednej z partnerskich uczelni ekonomicznych mogą skorzystać wszyscy studenci studiów licencjackich oraz studenci pierwszego roku studiów magisterskich. Dlaczego warto?

Transekonomik jest programem semestralnej wymiany studenckiej między uczelniami wchodzącymi w skład porozumienia Forum Uczelni Ekonomicznych.

Projekt ten umożliwia studentom spędzenie całego semestru na innej uczelni w innym mieście w Polsce, to jest:

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Każda z pięciu szkół wyższych ma prawo do wysłania 8 studentów do pozostałych uczelni. Oznacza to, że w semestrze projekt ten może obejmować aż 40 studentów!

grafika informacyjna

Jakie możliwości stwarza projekt Transekonomik?

Dla studentów Tansekonomik jest świetną okazją do poznawania świata i nawiązywania nowych znajomości. Spędzając cały semestr w innym mieście możemy zwiedzić wiele malowniczych miejsc i ciekawych zabytków, a także zapoznać się z lokalną gastronomią. Oprócz tego uczestnictwo w projekcie stwarza możliwość odbycia stażu w innym mieście i zdobycia nowego doświadczenia zawodowego. Warto także dodać, że uczestnicy Transekonomika mogą liczyć na bezpłatne zakwaterowanie w akademikach oraz pomoc organizatorów projektu podczas ubiegania się o staż w firmach partnerskich. 

Ponadto, projekt Transekonomik ma pozytywny wpływ na całą społeczność tworzoną przez ekonomiczne szkoły wyższe zjednoczone w porozumieniu Forum Uczelni Ekonomicznych. Dzięki temu, że studenci mają możliwość przez semestr doświadczyć specyfiki studiów na uczelni partnerskiej oraz temu, że kształci ich inna kadra; projekt sprzyja dyfuzji wiedzy.

Co należy zrobić, żeby wziąć udział w projekcie?

Wystarczy wziąć udział w rekrutacji, która rusza już 23 maja! Zapraszamy do udziału wszystkich studentów studium licencjackiego oraz studentów pierwszego roku studium magisterskiego. 

Po więcej informacji zapraszamy na fanpage projektu Transekonomik: Transekonomik | Facebook