Nowy samorząd, nowe wyzwania

W 2018 r. nasza Alma Mater będzie się mierzyła z wieloma wyzwaniami (implementacja egzaminu wstępnego, zmiany na kierunku ekonomia, zmiany standaryzacji efektów kształcenia, powolna adaptacja do możliwych zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym).

Samorząd Studentów SGH już rozpoczął prace nad własnymi analizami tych projektów w celu zapewnienia merytorycznego, profesjonalnie przygotowanego stanowiska społeczności studenckiej w tym zakresie. Jestem przekonany, że będzie można przeprowadzić z nami merytoryczną dyskusję.

Trwają prace Komisji Rektorskiej ds. Opracowania Projektu Strategii Rozwoju SGH. To znakomita okazja, żeby rozpocząć debatę nad wykorzystaniem potencjału drzemiącego w społeczności SGH, razem tworzyć przedsięwzięcia, które będą miały wpływ na uczelnię i jej otoczenie jeszcze długo po opuszczeniu przez nas murów szkoły. Cieszę się, że mam szansę być zaangażowany w prace tego zespołu. Wpisuje się to w szerszą strategię Samorządu Studentów SGH na najbliższy rok, zakładającą proaktywne kreowanie debaty publicznej na tematy ważne dla wszystkich studentów oraz oddolne pobudzanie interakcji SGH z otoczeniem. Rozwijamy nasze kontakty z podmiotami zewnętrznymi – o pozytywnych efektach tych starań mam nadzieję wkrótce poinformować.

Zapowiada się pracowity rok 2018. Wierzę, że wspólnym wysiłkiem wyniesiemy naszą Alma Mater na jeszcze wyższy poziom. Już się cieszę na możliwość dalszej wspólnej pracy w tym kierunku!

Jestem świadom, że wziąłem na siebie ogromną odpowiedzialność za losy organizacji, od której sprawności zależy wiele fantastycznych projektów studenckich, przestrzeganie praw studentów oraz dużo inicjatyw współtworzonych we współpracy z uczelnią i jej otoczeniem. Bardzo dziękuję za zaufanie wszystkim studentom, obiecuję, że nie zawiodę oczekiwań, i serdecznie zapraszam wszystkie uczelniane organizacje studenckie do dalszej współpracy z samorządem. Wierzę, że współpraca z władzami uczelni będzie miała równie pozytywny i konstruktywny wymiar jak dotychczas”.
Arkadiusz Kamiński nowy przewodniczący Samorządu Studentów SGH, wybrany przez Radę Samorządu Studentów 8 listopada 2017 r.

Arkadiusz Kamiński – Przewodniczący Samorządu Studentów SGH

 • Członek Zarządu Samorządu Studentów ds. Studenckich (2016/2017) 
 • Koordynator XX Maratonu Firm Konsultingowych (2016/2017) 
 • Wielokrotny finalista i laureat Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej (2013–2015) 
 • Alumn prestiżowego programu mentoringowego BCG Star League 
 • Ma ponad roczne doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa strategicznego oraz transakcyjnego (fuzje i przejęcia)
 • III rok studiów licencjackich

Michał Lechowski – wiceprzewodniczący Samorządu Studentów SGH

 • Odpowiada za sprawy studenckie i jakość kształcenia
 • Rzecznik Praw Studenta (2016/2017)
 • Senator SGH (2017/2018)
 • Członek zespołu koordynatorów Juwenaliów SGH 2017
 • Doświadczenie zawodowe w zakresie analizy danych

Michał Gałagus – członek zarządu ds. relacji zewnętrznych

 • wiceprzewodniczący Komisji ds. Relacji Zewnętrznych (2017/2018)
 • Odpowiada za rozwój kontaktów i wspólnych inicjatyw z instytucjami stanowiącymi element otoczenia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
 • Członek Zarządu Samorządu Studentów SGH ds. Finansów i Administracji (2016/2017)
 • Senator SGH (2015/2016, 2016/2017)
 • Wielokrotny laureat Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej i Olimpiady Przedsiębiorczości
 • Ponad roczne doświadczenie zawodowe w zakresie public affairs
 • III rok studiów licencjackich

Maciej Kostański – członek zarządu ds. finansów i administracji

 • Odpowiada za finanse Samorządu Studentów SGH
 • Członek Zarządu ds. Finansów i Administracji SKN Klub Inwestora SGH (2016/2017)
 • Ponad roczne doświadczenie zawodowe w sektorze finansowym
 • Finalista i laureat Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • III rok studiów licencjackich

Paweł Huczek – członek zarządu ds. projektów

 • Odpowiedzialny za bezpośredni nadzór nad każdym z kilkunastu projektów realizowanych przez Samorząd Studentów SGH
 • Koordynator Targów Firm FMCG 2017
 • Członek zespołu koordynatorów Biegu SGH 2017, Inspiring Solutions 2017
 • Ponad roczne doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń, a także marketingu i promocji
 • III rok studiów licencjackich

Aleksandra Pasierbiak – członek zarządu ds. informacji i komunikacji

 • Odpowiada za politykę komunikacyjną Samorządu Studentów SGH
 • Członek zespołu koordynatorów Targów Firm FMCG
 • Szerokie doświadczenie zawodowe w zakresie marketingu
 • III rok studiów licencjackich

Maciej Sikora – członek zarządu ds. analiz

 • Odpowiedzialny za kwestie analityczne dotyczące jakości kształcenia, infrastruktury studiowania w SGH
 • Szerokie doświadczenie zawodowe w sektorze finansowym
 • Finalista Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej
 • III rok studiów licencjackich

Katarzyna Siek – Rzecznik Praw Studenta

 • Koordynator pierwszych Dni Adaptacyjnych SGH
 • Zastępca Rzecznika Praw Studenta SGH (2016/2017)
 • Senator SGH (2017/2018)
 • Członek zespołu koordynatorów Juwenaliów SGH 2018, Biegu SGH 2018, Mostów Ekonomicznych 2018
 • II rok studiów licencjackich