„Akcja Dyplomacja” – ambasador USA Mark Brzezinski w SGH

Ambasador USA Mark Brzezinski w sali wykładowej

W ramach inicjatywy „Akcja Dyplomacja”, zapoczątkowanej i realizowanej przez SKN Spraw Zagranicznych, 31 maja Szkołę Główną Handlową w Warszawie odwiedził ambasador USA w Polsce Mark Brzezinski. Dyplomata wygłosił wykład dla studentów SGH o stosunkach polsko-amerykańskich, perspektywach współpracy w sferze wojskowości i kultury oraz o roli dyplomacji publicznej.

W wystąpieniu dla studentów Mark Brzezinski przedstawił swoją wizję pracy ambasadora. Podzielił się informacjami na temat swej rodziny, związków z Polską i regionem. Sporo miejsca poświecił współpracy amerykańskiego biznesu z firmami polskimi. Zachęcał młodych do proaktywnej postawy, gdy chodzi o wyzwania współczesnego świata, włączanie się w rozwiązywanie jego problemów.

Ambasador Brzeziński rozmawiał również z władzami uczelni. Podczas spotkania w rektoracie mówił o perspektywach współpracy akademickiej między uczelniami amerykańskimi a polskimi, zwłaszcza tym, co dotyczy związków z biznesem; również w dziedzinie przemysłu kosmicznego. Podzielił się swoimi doświadczeniami z pełnienia misji w Szwecji i amerykańską strategią w odniesieniu do Arktyki, co ma dziś szczególne znaczenie w kontekście obecności rosyjskiej w tym regionie świata.