Prezes Banku Światowego: dodatkowe 1,5 mld USD na pomoc dla Ukrainy

zdjęcie potretowe mężczyzny

Bank Światowy przekaże 1,5 mld dolarów dodatkowego wsparcia Ukrainie – zapowiedział prezes Banku Światowego David Malpass. W rozmowie z „Gazetą SGH” zaznaczył, że Polska stała się inspiracją dla świata, przyjmując ludzi do swoich domów. Jest to mile widziane i doceniane przez świat. Bank Światowy ma programy wspierające uchodźców i pracujemy nad programami, które wspierałyby uchodźców w Polsce, ale także w Mołdawii i Rumunii – poinformował prezes BŚ.

Karolina Cygonek: Dzisiaj w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie wygłasza Pan przemówienie inauguracyjne przed Wiosennym Spotkaniem 2022 (Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Grupy Banku Światowego). Czy mógłby Pan zdradzić jakieś szczegóły dotyczące zbliżającego się spotkania (18-24 kwietnia), czy w harmonogramie będą poruszane sprawy związane z sytuacją na Ukrainie?

David Malpass: Moje główne przesłanie skierowane jest do mieszkańców Polski, mieszkańców Warszawy, mieszkańców Europy, którzy przyjmują uchodźców i wspierają ich tu, w Warszawie, i w całym regionie. Rosyjska inwazja na Ukrainę bardzo obciążyła ludzi na całym świecie. Będę mówił o Ukrainie w kontekście pomocy i wsparcia, jakiego udziela jej Bank Światowy. Mamy dobre wieści, które dodatkowo zwiększą to wsparcie, a ja ogłoszę to na spotkaniu – kolejną transzę pomocy Banku Światowego dla ludności Ukrainy.

Czy przyjechał Pan do Polski z konkretnymi propozycjami wsparcia finansowego dla Ukrainy? Jeśli tak, to w jakim wymiarze, w jakich obszarach?

Tak, będziemy uzupełniać wsparcie, które przekazujemy rządowi Ukrainy dla pracowników na Ukrainie, pracowników służby zdrowia, emerytów. Jest to dodatkowe wsparcie w wysokości 1,5 mld USD. Będzie możliwe dzięki programowi IDA19 i decyzji podjętej wczoraj (11 kwietnia) przez donatorów i beneficjentów programu IDA19. Jest to więc dodatkowa pomoc dla mieszkańców Ukrainy.

Jak postrzega Pan rolę Polski w zakresie pomocy udzielanej Ukraińcom i państwu ukraińskiemu oraz w radzeniu sobie z tym ogromnym kryzysem uchodźczym? Czy Bank Światowy przewiduje jakąkolwiek pomoc dla Polski w tym zakresie?

Polska stała się inspiracją dla świata, przyjmując ludzi do swoich domów, do swoich miast i świadcząc usługi. Jest to mile widziane i doceniane przez świat. Bank Światowy ma programy wspierające uchodźców w innych częściach świata i pracujemy nad programami, które wspierałyby uchodźców tu, w Polsce, ale także w Mołdawii i Rumunii, które to kraje również przyjmują część uchodźców.