Informacja sygnalna IRG: Koniunktura w rolnictwie - III kwartał 2023

na zdjęciu pole pszenicy

Poprawa koniunktury w rolnictwie. Po trzech kwartałach pogorszania się koniunktura w polskim rolnictwie uległa poprawie. W III kwartale 2023 r. wartość wskaźnika koniunktury rolnej (IRGAGR) wzrosła – w porównaniu z II kwartałem br. – o 4,7 pkt, do wysokości -21,6 pkt. Pomimo wzrostu pozostaje niższa niż przed rokiem (o 4,7 pkt).

 

Wskaźnik koniunktury w rolnictwie

wykres: wskaźnik koniunktury w rolnictwie III kwartał 2023

Wzrost wartości wskaźnika wynika przede wszystkim z poprawy nastrojów rolników – wartość wskaźnika zaufania, jednej z dwóch składowych wskaźnika IRGAGR zwiększyła się o 8,6 pkt w ciągu kwartału. Wzrosła również wartość wskaźnika wyrównanych przychodów gospodarstw rolnych, drugiej składowej IRGAGR – jest wyższa niż w II kwartale o 2,8 pkt. Obecna poprawa koniunktury (w skali kwartału) jest efektem sezonowym, tj. wynikającym z rocznego cyklu produkcji rolnej, uwarunkowanego głównie rytmem wegetacji. Na tle lat poprzednich odnotowana poprawa jest nawet słabsza od przeciętnej, co wynika ze znacznie mniejszego niż zazwyczaj o tej porze roku wzrostu przychodów gospodarstw rolnych. Jest on skutkiem utrzymujących się, niekorzystnych uwarunkowań ekonomicznych produkcji rolnej.

Poprawiła się sytuacja finansowa gospodarstw, i to zarówno w skali kwartału jak i w porównaniu z III kwartałem 2022 r. Wzrosły również – w ciągu kwartału i w skali roku – wydatki na zakup obrotowych środków produkcji, zwłaszcza pasz treściwych, inwestycje i skłonność rolników do finansowania produkcji kredytem. Wartości sald prognostycznych testu koniunktury wskazują na powrót optymizmu u rolników – spodziewają się oni dalszej poprawy koniunktury w rolnictwie w IV kwartale br.

Szczegółowe wyniki badania zostaną zamieszczone w wydawnictwie IRG SGH:
Koniunktura w rolnictwie. III kwartał 2023 (Badanie okresowe nr 140)

Badanie przeprowadzone w lipcu i sierpniu 2023 r. na próbie 1916 gospodarstw rolnych.


Obraz autorstwa wirestock - Freepik