Informacja sygnalna IRG: Koniunktura w przemyśle - wrzesień 2023

wnętrze fabryki

Koniunktura w przemyśle przetwórczym uległa poprawie. We wrześniu wartość wskaźnika koniunktury (IRGIND) zwiększyła o 2,2 pkt i wynosi -5,4 pkt, o 2,6 pkt więcej niż przed rokiem. O poprawie koniunktury informują przedsiębiorstwa prywatne i publiczne.

wykres IRG: koniunktura w przemyśle (wrzesień 2023)

Wartość wskaźnika dla sektora prywatnego wynosi -7,0 pkt, o 1,5 pkt więcej niż przed miesiącem i 0,7 pkt więcej niż przed rokiem. Dla sektora publicznego wartość wskaźnika wzrosła o 3,6 pkt w ciągu miesiąca i wynosi 11,5 pkt. Jest wyższa niż przed rokiem o 22,3 pkt.

W przekroju wg głównych grup produktowych poprawę koniunktury we wrześniu odnotowali producenci półproduktów i nietrwałych dóbr konsumpcyjnych. Wartości wskaźnika dla tych grup zwiększyły się o 2,1 oraz 11,4 pkt, odpowiednio. W pozostałych grupach koniunktura pogorszyła się. W przekroju wg wielkości zatrudnienia pogorszenie się koniunktury odnotowały tylko przedsiębiorstwa zatrudniające od 51 do 250 pracowników. Największy wzrost wartości wskaźnika, o 7,4 pkt, zanotowano dla zakładów produkcyjnych o zatrudnieniu powyżej 500 pracowników. W przekroju regionalnym koniunktura pogorszyła się w dwóch makroregionach: centralnym (o 4,7 pkt) i  północnym (o 13,4 pkt).

W ciągu miesiąca odnotowano wzrost poziomów produkcji, zamówień krajowych i zatrudnienia. Poziom zapasów obniżył się. Wzrósł natomiast poziom cen producentów. Poprawiła się sytuacja finansowa przedsiębiorstw. Ponownie (drugi miesiąc z rzędu) pogorszyły się opinie ankietowanych nt. ogólnej sytuacji w gospodarce polskiej.

Szczegółowe wyniki badania zostaną zamieszczone w wydawnictwie IRG SGH:
Koniunktura w przemyśle. Wrzesień 2023 (Badanie okresowe nr 420)