Informacja sygnalna IRG: Koniunktura w handlu (III kwartał 2023)

dwie czarne karty z wyciętym napisem "sell" i "buy"

Pogorszenie się koniunktury w handlu
Wartość wskaźnika koniunktury niższa niż zwykle o tej porze

 

wykres przedstawiający koniunkturę w handlu

Koniunktura w handlu w III kwartale 2023 r. pogorszyła się. Wartość wskaźnika koniunktury IRG SGH (IRGTRD) zmniejszyła się w ciągu kwartału o 11,9 pkt i wynosi -3,1 pkt. Jest również niższa od średniej dla trzecich kwartałów z ostatnich dziesięciu lat (wynosi ona -2,1 pkt), choć wyższa od poziomu odnotowanego przed rokiem (-11,2 pkt w III kwartale 2022 r.). Spadek wartości IRGTRD względem II kwartału jest skutkiem problemów ze zbytem, ujawniających się we wzroście poziomu zapasów i pogorszeniu się prognoz zakupu towarów u dostawców krajowych i zagranicznych.

Mimo tych trudności przedsiębiorstwa handlowe oceniły swoją ogólną kondycję jako dość dobrą – wartość salda odpowiedzi na to pytanie wyniosła 33,1 pkt, o 6,6 pkt więcej niż w II kwartale br. Na aktualny wynik złożył się następujący rozkład odpowiedzi: 40,9% badanych uznało ogólną kondycję swojego przedsiębiorstwa za dobrą, 51,3% za średnią, a 7,8% za słabą.

Podobnie jak w poprzednich kwartałach możliwości poprawy sytuacji przedsiębiorstw handlowych ograniczają następujące czynniki: koszty zatrudnienia pracowników, niedostateczny popyt oraz konkurencja. Wzrósł odsetek zakładów handlowych uskarżających się na wysokie oprocentowanie kredytów.

Szczegółowe wyniki badania zostaną zamieszczone w wydawnictwie IRG SGH:
„Koniunktura w handlu. III kwartał 2023. Badanie okresowe nr 119”.
https://econjournals.sgh.waw.pl/KwH