Stypendium na rzecz wsparcia najzdolniejszych studentów SGH przyznane

na fotografii stypendysta, fundatorka i władze uczelni

Piotr Gala uzyskał najwyższą średnią ocenę (4,95) uprawniającą do stypendium – ze studiów I stopnia ukończonych w SGH, spośród wszystkich studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych II stopnia.

Fundatorką stypendium jest Pani Małgorzata Mejer, która przekazała na rzecz uczelni darowiznę, aby wesprzeć najzdolniejszych studentów, realizujących studia w SGH. 

7 listopada 2023 r., rektor SGH prof. Piotr Wachowiak pogratulował laureatowi doskonałych wyników w nauce oraz życzył wielu sukcesów w kolejnych latach studiów.

Laureatkami poprzednich edycji stypendium były Joanna Krysta (2021), Magdalena Niczyporuk (2020 r.) i Patrycja Lasek w roku 2019.