Kamil Wyszkowski pełnomocnikiem rektora ds. współpracy z ONZ

Kamil Wyszkowski pełnomocnikiem rektora ds. współpracy z ONZ

Decyzją nr 28 rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 1 czerwca 2022 r. mgr Kamil Wyszkowski został powołany na stanowisko pełnomocnika rektora do spraw współpracy z Organizacją Narodów Zjednoczonych

Kamil Wyszkowski jest krajowym przedstawicielem i dyrektorem wykonawczym UN Global Compact Network Poland (UN GCNP).

Do głównych zadań pełnomocnika rektora ds. współpracy z ONZ należy:

  • podejmowanie działań, których celem jest nawiązywanie i pogłębianie współpracy z programami, agendami, inicjatywami oraz radami Organizacji Narodów Zjednoczonych, a  w szczególności z United Nations Global Compact z siedzibą w Nowym Jorku (UNGC) oraz United Nations University (UNU) z siedzibą w Tokio
  • przygotowywanie projektów oficjalnych dokumentów dotyczących współpracy oraz wymiany naukowej i dydaktycznej z ONZ, ze szczególnym uwzględnieniem  UNGC oraz UNU
  • prowadzenie innych spraw zleconych przez prorektora właściwego do spraw współpracy z zagranicą dotyczących współpracy z ONZ

Nowo powołany pełnomocnik pracuje na rzecz Organizacji Narodów Zjednoczonych od 2002 roku. W latach 2002–2009 był zatrudniony w United Nations Development Programme (UNDP) odpowiadał m.in. za współpracę międzynarodową oraz za rozwój programów w Europie i w Azji. Pracował w kilkudziesięciu krajach rozwijających się, wdrażając programy i projekty rozwojowe bazujące na transferze wiedzy i doświadczenia z Polski. Były to w szczególności takie kraje jak Irak, Indie, Tajlandia, Rumunia. Pracował także w centrali UNDP w Nowym Jorku oraz centrali UNDP na Europę i kraje WNP w Bratysławie. Od 2009 do 2014 roku dyrektor Biura Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce. Od 2004 do 2021 był przedstawicielem krajowym i prezesem  rady UN Global Compact Network Poland – UN GCNP (ONZ-owskiej sieci koordynującej z ramienia United Nations Global Compact współpracę z biznesem, miastami, uczelniami wyższymi, administracją publiczną oraz organizacjami pozarządowymi; szczegóły na:  ungc.org.pl). Od 2021 przedstawiciel krajowy i dyrektor wykonawczy UN GCNP. Od 2011 roku dyrektor Centrum Transferu Wiedzy – Know How Hub (think-tanku powołanego w ramach UNDP Poland, obecnie zarządzanego przez UN GCNP).

Wykładowca na takich uczelniach jak: Central European University, Katolicki Uniwersytet we Lwowie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Akademia Leona Koźmińskiego, Collegium Civitas, SWPS – Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Instytut Dyplomacji im. Ignacego Paderewskiego przy MSZ oraz Uniwersytet Warszawski.

Ekspert w zakresie polityk ONZ i UE, w szczególności w obszarze działań na styku biznesu, administracji i nauki oraz włączania sektora prywatnego do wdrażania celów, polityk i standardów ONZ. Jego specjalizacja obejmuje współpracę rozwojową, współpracę wielostronną i transfer wiedzy. Jako pracownik ONZ zajmuje się dyplomacją ekonomiczną, zmianami klimatycznymi, innowacjami społecznymi i gospodarczymi, ekonomią społeczną oraz projektowaniem przeskoków rozwojowych i meta trendów w biznesie w szczególności w odpowiedzi na zmiany klimatyczne i adaptacje do zmian klimatu.

Karol Wyszkowski jest z wykształcenia prawnikiem – specjalizuje się w prawie międzynarodowym. Absolwent prestiżowej United Nations Development Programme Academy (UNDP VDA). Wraz z kierowanym przez siebie zespołem otrzymał medal Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej za działania na rzecz osób niepełnosprawnych, wypracowania modelu Ekonomii Społecznej dla Polski oraz wparcia dla procesu ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. W 2012 roku otrzymał nagrodę za stworzenie i prowadzenia najbardziej innowacyjnego i efektywnego biura UNDP w regionie Europy i WNP przyznaną przez zastępcę sekretarza generalnego ONZ odpowiadającego za UNDP RBEC.

Od 2003 do 2006 roku w członek Grupy strategicznej przy zastępcy sekretarza generalnego ONZ oraz dyrektora regionalnego UNDP na Europe i kraje WNP. Od 2009 do 2012 członek Zespołu Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów w Polsce. Z ramienia Zespołu Doradców Premiera m.in. współautor długookresowej strategii rozwoju kraju do 2030 roku oraz koordynator strategii rozwoju kapitału ludzkiego do 2020 roku. Od 2014 roku w Radzie Ekspertów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ds. Innowacji w gospodarce i innowacji społecznych. Od 2016 roku w gronie członków zespołu ds. innowacji w Ministerstwie Rozwoju. Od 2018 roku doradca ministra inwestycji i rozwoju. Od 2019 ekspert Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ds. międzynarodowych, pomocy rozwojowej oraz polityk klimatycznych. Od 2019 doradca ministra funduszy i polityki regionalnej.

Jest stałym komentatorem w TVN 24, TVN 24 Biznes i Świat, POLSAT oraz radia TOK FM. Publikuje m.in. na łamach „Rzeczpospolitej”, „Gazety” i portalu gazeta.pl oraz onet.pl, stacji  RMF 24, „Pulsu Biznesu” i wnp.pl (wirtualny nowy przemysł - portal gospodarczy).