Jubileusz 70-lecia inauguracji studiów w Szkole Głównej Służby Zagranicznej

kwitnące czerwony tulipany na polu

16 września br. w siedzibie Warszawskiego Towarzystwa Lekarskiego odbyło się spotkanie jubileuszowe z okazji 70. rocznicy inauguracji studiów w Szkole Głównej Służby Zagranicznej. Studentów immatrykulowano 14 września 1953 roku na wydziale Handlu Zagranicznego Szkoły Głównej Służby Zagranicznej (SGSZ), których później przeniesiono na wydział Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki (SGPiS). 

Na spotkanie przybyło osiemnaście osób, które swoje studia rozpoczęły właśnie 14 września 1953 roku, a zakończyły w 1958 już w SGPiS. Warto odnotować, że koleżanki i koledzy z tego roku regularnie spotykają się od 20 lat. Przez ten czas ich grono niestety mocno się uszczupliło.

Zawsze byli aktywni i zżyci. W czasie studiów w 1956 roku powołali komórkę Związku Młodzieży Demokratycznej, jednak organizacji tej nie udało się zalegalizować, a studentów, którzy nie chcieli się temu podporządkować, spotkały poważne konsekwencje, z długoletnim więzieniem włącznie. Z kolei po studiach we współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych oraz Ministerstwem Handlu Zagranicznego założyli Klub Młodzieżowy Merkury.

Podczas spotkania wspominano świetnych profesorów i wykładowców, którzy znakomicie przygotowywali studentów do zawodu. Dziekanem wydziału na SGSZ był profesor Śledziński, natomiast na SGPiS profesorowie Stanisław Szczypiorski i Kazimierz Libera, przedmiot Międzynarodowe prawo prywatne wykładał profesor Henryk Tramer. Nie sposób wymienić wszystkich.

Dzięki kompetencjom oraz znajomości kilku języków obcych absolwenci tego rocznika łatwo znaleźli zatrudnienie i szybko awansowali. Wśród nich byli dyplomaci, dyrektorzy central handlu zagranicznego, przedstawiciele Polski na placówkach w wielu krajach czy wiceminister w Ministerstwie Współpracy z Zagranicą.

Stanisław Krzymowski

absolwent wydziału Handlu Zagranicznego z połowy lat 50.