CUMULUS Specjalny dla prof. Elżbiety Marciszewskiej

trzy osoby na scenie podczas gali; nagrode odbiera prof. Marciszewska

Nagrodę CUMULUSA Specjalnego otrzymała prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska za zasługi dla sektora lotniczego. 17 lutego 2024 r. odbyła się 9. uroczysta gala Ogólnopolskiego Plebiscytu Lotniczego CUMULUSY 2023.

Uhonorowano nie tylko sportowców lotniczych, ale też wiele osób, firm i instytucji związanych z rozwojem polskiego lotnictwa.  

Wśród nominowanych i uhonorowanych statuetkami i dyplomami CUMULUS 2023 znalazła się prof. dr hab. Elżbieta Marciszewska, którą kapituła wyróżniła CUMULUSEM Specjalnym. 

Gratulujemy Pani Profesor i cieszymy się, że docenione zostały Pani zasługi dla sektora lotniczego.  

 

Elżbieta Marciszewska – od 1975 roku zatrudniona w SGH. W 2014 r. uzyskała tytuł profesora. Pełniła funkcję kierownika Katedry Biznesu w Transporcie, Kolegium Zarządzania i Finansów (KZiF). Sprawowała funkcję prodziekana KZiF, prodziekana Studium Licencjackiego. Była Rzecznikiem Dyscyplinarnym ds. studentów SGH, członkiem Rady Naukowej Instytutu Lotnictwa. 

Współtwórca i kierownik podyplomowych studiów, w tym Zarządzanie i Finansowanie w Sektorze Transportu Lotniczego oraz Zarządzanie Przestrzenią Kosmiczną w Nowej Gospodarce. Ekspert Narodowego Programu FORESIGHT Polska 2020. Prowadziła kilkadziesiąt projektów badawczych, także w zespołach międzynarodowych. 

Autor ponad 175 publikacji w języku polskim, angielskim i rosyjskim, poświęconych rynkowi transportowemu, a w szczególności rynkowi lotniczemu. Członek rad programowych i organizator wielu konferencji, m.in. EURO-TRANS, European Transport Congress. 

Uznany ekspert lotniczy, autor kilkunastu ekspertyz, m.in na zlecenie Ministerstwa Skarbu, Ministerstwa Transportu, Senatu RP i Parlamentu Europejskiego. Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także w ramach LLP/Erasmus na uczelniach zagranicznych. Członek-założyciel Polskiego Klubu Lotniczego. 

Wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia naukowe przez ministrów transportu i rektora SGH. Odznaczona m.in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Uniwersytetu w Pardubicach oraz Croatian Scientific Society for Transport. W 2017 r. odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.