cdn.

na grafice: szpalty gazety i łódka z żaglami w kształcie 30

Na początku 2023 r. przygotowanie „Gazety SGH” powierzono Zespołowi prasowemu w Biurze Rektora. Zmienił się skład redakcji pisma, a wraz z wiosennym numerem zmieniła się również jego odsłona.

Decyzją rektora SGH powołano Radę Programową „Gazety SGH”, której zadaniem jest opiniowanie i doradzanie w sprawach dotyczących treści merytorycznych publikowanych na łamach kwartalnika oraz w powiązanych tytułach: „Gazeta SGH Insight” oraz szykowanym na początek przyszłego roku „SGH Magazine” (w języku angielskim).

Oprócz informacji o bieżącym życiu uczelni, dostarczamy pogłębione materiały dotyczące najważniejszych zagadnień i procesów gospodarczych w kraju oraz za granicą, mających odzwierciedlenie w licznych konferencjach, kongresach i debatach (współ-) organizowanych przez SGH. „Chcemy, aby te bieżące analizy ekonomiczne zmian zachodzących w gospodarce krajowej czy trendów na świecie, opracowywane przez naszych ekspertów i badaczy, przybliżały Państwu złożoną tematykę i pomagały w lepszym rozumieniu rzeczywistości. Na naszych łamach znajdą Państwo raporty, wyniki najnowszych badań naukowych realizowanych w SGH, informacje o funkcjonowaniu uczelni, osiągnięciach naszych studentów, absolwentów i pracowników naukowych, a także rozmowy z ekspertami i ciekawymi ludźmi” – pisała nowa redaktor naczelna „Gazety SGH” we wstępniaku do nr 2 (372) wiosna 2023.

Jako redakcja szkolimy się i podtrzymujemy więzi ze środowiskiem redakcyjnym czasopism akademickich i portali uczelnianych, na bieżąco śledząc podejmowane przez nie tematy. Wieloletnią tradycją redakcji, którą nieprzerwanie kontynuujemy, jest uczestnictwo w dorocznym zjeździe naszego środowiska. W tym roku w dniach 13–16 września Politechnika Morska w Szczecinie zorganizowała w Świnoujściu oraz w szwedzkich miastach Ystad, Lund i Malmoe jubileuszową XXX Ogólnopolską Konferencję Redaktorów Czasopism Akademickich i Portali Uczelnianych. Wykłady z poprawnej polszczyzny stosowanej w publikacjach i wykorzystania grafiki w nowoczesnych gazetach akademickich, a także kreatywne warsztaty dotyczące kierunków rozwoju wydawnictw akademickich w świetle transformacji cyfrowej przyciągnęły 42 uczestników z 23 uczelni – redaktorów periodyków akademickich, przedstawicieli wydawnictw uczelnianych, pracowników działów promocji i rzeczników prasowych.

Podczas konferencji wielokrotnie wspominano pomysłodawcę i pierwszego animatora dorocznych spotkań redaktorów pism uczelnianych – Tadeusza Zaleskiego, zmarłego w maju br.
Specjalnie dla „Gazety SGH” kilka ciepłych słów o Panu Tadeuszu napisał wieloletni uczestnik konferencji i nieformalnych spotkań redaktorów – Zbigniew Sulima z Centrum Komunikacji i Marketingu AGH:

„Tadka poznałem w 1995 r. na trzecim zjeździe redaktorów, który odbył się we Wrocławiu. Mam wrażenie, że od razu się polubiliśmy, bo nie przypominam sobie, żeby w ciągu tych wszystkich lat, kiedy spotykaliśmy się na formalnych i nieformalnych zjazdach redaktorskich, były między nami jakieś zgrzyty.

Tadek został ochrzczony przez śp. Andrzeja Świcia „Ojcem Założycielem” i tak było, ponieważ te nasze redaktorskie spotkania on wymyślił i swój pomysł wcielił w życie. Tadek z tej racji zawsze był proszony o wypowiedzi i zawsze jego wystąpienia były merytoryczne i z klasą. Przyznam, że zawsze mu tego zazdrościłem.

W tym roku w kwietniu pojechałem na szkolenie morskie do Gdyni i oczywiście w planach miałem spotkanie z Tadkiem. Pomyślałem – nie zapowiadam się, będzie niespodzianka... Napisałem w czasie wykładów smsa do Tadka, z nadzieją na szybkie spotkanie. Chwilę później zajrzałem do poczty, a tam był już list od Eli Rudzińskiej z ówczesnej Akademii Techniczno-Rolniczej (od 2021 r. Politechnika Bydgoska), że Tadek właśnie leży na stole operacyjnym. Już się nie wybudził... Cokolwiek bym napisał, boję się, że będzie banalnie, ale takiego kompana i kumpla chyba długo nie spotkam”.

dr Tadeusz Zaleski (1953–2023) – fizyk doświadczalny, dyrektor Departamentu Promocji i Informacji Komitetu Badań Naukowych, włączonego w 2005 r. w struktury właściwego ministerstwa; wcześniej rzecznik prasowy KBN, twórca i pierwszy redaktor „Gazety Uniwersyteckiej” oraz pierwszego w polskiej uczelni Biura Informacji i Promocji Uniwersytetu Gdańskiego. Pomysłodawca i pierwszy animator dorocznych spotkań redaktorów gazet uczelnianych. Pełnił funkcję rzecznika prasowego Uniwersytetu Gdańskiego i był inicjatorem Bałtyckiego Festiwalu Nauki, w ramach którego stworzył m.in. Kawiarnię Naukową, do której zapraszał popularyzatorów nauki.

XXXI konferencja odbędzie się w 2024 r. w Kazimierzu Dolnym, a jej organizacji podjęła się Politechnika Lubelska.