Budżet partycypacyjny SGH 2022

ręce czworga osób; trzymają się za nadgarstki

Za nami szósta edycja pracowniczego budżetu partycypacyjnego oraz trzecia edycja studencko-doktoranckiego budżetu partycypacyjnego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W tym roku członkowie społeczności pracowników SGH zgłosili 12 pomysłów, a studenci i doktoranci 5 projektów i wybrali najciekawsze z nich do realizacji.

Zgodnie z regulaminem i przyjętymi kryteriami Komisja Budżetu Pracowniczego postanowiła poddać pod głosowanie 11 interesujących projektów, służących polepszeniu infrastruktury uczelni wykorzystywanej przez wszystkich pracowników i zwiększeniu komfortu pracy oraz wspieraniu rozwoju zawodowego pracowników. Zrealizowane zostaną pierwsze trzy zwycięskie projekty.

Poniżej lista projektów w kolejności wynikającej z uzyskanej liczby głosów:

1.    Rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne masaże lecznicze na SGH –189 głosów.

2.    Pierwsza pomoc – to łatwe – 145 głosów.

3.    SGH gasi pragnienie – 143 głosy (ex aequo).

3.    Wiata rowerowa i samoobsługowa stacja naprawy rowerów przy budynku G – 143 głosy (ex aequo).

4.    Zielony zakątek na terenie kampusu – 104 głosy.

5.    Akademia Rozwoju Kompetencji Komunikacyjnych – 85 głosów.

6.    Wirtualna tablica ogłoszeń – 79 głosów.

7.    SGH-owe śniadania czwartkowe – 77 głosów.

8.    Wiata rowerowa i samoobsługowa stacja naprawy rowerów przy budynku M – 64 głosy.

9.    Malowana historia uczelni – 58 głosów.

10.    Reprodukcja oryginału pozwolenia na budowę budynku A z 1925 roku – 48 głosów.

Realizacja projektu pracowniczego budżetu partycypacyjnego SGH w 2022 roku po raz kolejny pozwoli pracownikom SGH zyskać realny wpływ na rozdysponowanie części środków uczelni w kwocie 100 tysięcy złotych. Zgłoszone projekty będą ponadto stanowiły źródło cennych pomysłów rozwojowych oraz informacji o potrzebach i oczekiwaniach społeczności akademickiej.

Z kolei 19 czerwca zakończyło się głosowanie na projekty zgłoszone do realizacji w ramach studencko-doktoranckiego budżetu partycypacyjnego SGH w 2022 roku. W tym roku tematem przewodnim były innowacje ekologiczne. Ostateczna liczba pomysłów, które zostaną zrealizowane w ramach założonego budżetu 25 tys. złotych, będzie znana po ustaleniu precyzyjnych kosztorysów projektów, które uzyskały największą liczbę głosów.

Oto lista projektów w kolejności wynikającej z uzyskanej liczby głosów:

1. Budynku oddychaj! – 220 głosów.

2. Owocowe czwartki na SGH – 177 głosów.

3. Zielone SGH – 168 głosów.

4. Na rowery! – 165 głosów.

5. Zaadoptuj roślinę – 102 głosy.

Celem inicjatywy budżetu partycypacyjnego jest umożliwienie wszystkim pracownikom oraz studentom i doktorantom aktywnego współdecydowania o wydatkach dokonywanych z budżetu uczelni. Budżet partycypacyjny to mechanizm współzarządzania (zarządzania partycypacyjnego) polegający na włączaniu szerokiego grona interesariuszy w decydowanie o przeznaczeniu określonej części budżetu danej instytucji czy organizacji.

W SGH inicjatywa budżetu partycypacyjnego pracowników polega na umożliwieniu im zgłoszenia propozycji wydatkowania kwoty przeznaczonej na budżet partycypacyjny, a następnie wyborze pomysłów do realizacji w drodze powszechnego głosowania. Maksymalna wartość jednego zgłaszanego projektu to analogicznie do roku ubiegłego 35 tysięcy złotych.

Propozycje powinny dotyczyć działań na rzecz poprawy warunków pracy i rozwoju zawodowego pracowników uczelni, w szczególności: polepszenia infrastruktury wykorzystywanej przez wszystkich pracowników, polepszenia warunków socjalnych, innych inicjatyw wspierających rozwój zawodowy i zdrowie pracowników oraz zwiększenie komfortu pracy.

Budżet partycypacyjny pracowników nie obejmuje: przyznania dodatkowych świadczeń pieniężnych, zadań sprzecznych z misją uczelni.

W przypadku studencko-doktoranckiego budżetu partycypacyjnego SGH w edycji 2022 jest to 25 tysięcy złotych. Studenci i doktoranci mają możliwość zgłoszenia propozycji wydatkowania tej kwoty. Pomysły do realizacji wybiera się również w drodze powszechnego głosowania. Maksymalna wartość jednego zgłaszanego projektu może być równa całej kwocie do rozdysponowania, czyli 25 tysięcy złotych.

W szczególności mogą to być, uwzględniające kontekst ochrony środowiska i działań proekologicznych, projekty mające na celu: polepszenie infrastruktury uczelni wykorzystywanej przez studentów i doktorantów, promocję zdrowia i rozwój świadomości ekologicznej wśród członków społeczności akademickiej, zwiększenie komfortu studiowania.

Mogą to być zarówno inicjatywy o charakterze trwałym (np. infrastrukturalnym), jak i jednorazowym (np. wydarzenia, akcje wśród społeczności akademickiej, rozwiązania organizacyjne), jednak nie mogą to być inicjatywy organizowane bezpośrednio przez Uczelniane Organizacje Studenckie (UOS).

Studencko-doktorancki budżet partycypacyjny nie obejmuje: przyznania dodatkowych świadczeń pieniężnych, finansowania projektów organizowanych bezpośrednio przez Uczelniane Organizacje Studenckie, zadań sprzecznych z misją uczelni.