Wszystkie drogi prowadzą do dziekanatu

Sgh gospodarzem II Ogólnopolskiego Forum Dziekanatów.

Dziekanat to… Rzym. Wszystkie drogi prowadzą do dziekanatu” – tak uzupełniła niedokończone zdanie jedna z uczestniczek ogólnopolskiego badania ankietowego zrealizowanego wśród pracowników dziekanatów. Sporo w tym zdaniu prawdy, do dziekanatu trafia bowiem i wykładowca, i student (a czasem i rodzic czy strapiona babcia albo mąż lub żona), a zarazem masa dokumentów niezbędnych do właściwego prowadzenia toku studiów. O ile naturalne jest, że jednostki naukowe z różnych uczelni zajmujące się podobnymi zagadnieniami współpracują ze sobą, o tyle nikt dotychczas nie pomyślał o współpracy dziekanatów, które przecież realizują podobne zadania, tyle że na różnych wydziałach czy uczelniach.

W tym duchu 4–5 grudnia 2018 r. zespół Dziekanatu Studium Magisterskiego przy współpracy Stowarzyszenia Forum Dziekanatów zorganizował w SGH już II Ogólnopolskie Forum Dziekanatów. Pierwszego dnia odbyła się konferencja poświęcona funkcjonowaniu dziekanatów – referaty przedstawiali zarówno pracownicy naukowi, jak i administracyjni. Na drugi dzień przewidzieliśmy warsztaty i szkolenia, których zorganizowano 11 w czterech gmachach SGH (co świadczy o skali przedsięwzięcia). Dominowała tematyka prawnicza (uwarunkowania prawne funkcjonowania dziekanatów, akta studenta w świetle najnowszych przepisów, wsparcie informatyczne dla systemu pomocy materialnej zgodnie z KPA). Sporo miejsca poświęciliśmy też budowaniu kompetencji miękkich (warsztat z motywacji, technik retorycznych, obsługi trudnego studenta) czy innowacjom (np. jak zbadać, co myśli student?). Ważnym punktem programu był dziekanatowy networking – w Bibliotece SGH zorganizowaliśmy stoliki eksperckie, przestrzeń, w której można było podyskutować na tematy ważne dla funkcjonowania dziekanatów. Najwięcej uczestników skupił stolik poświęcony Ustawie 2.0 w kontekście pracy dziekanatów, na które przecież docelowo spadnie wykonanie nowych przepisów.

Rzadko niewielki projekt badawczy daje początek inicjatywie oddolnej, a w naszym przypadku było ich kilka. Dwa lata temu jedna z nas prowadziła badania w dziekanatach w ramach międzykolegialnego grantu rektorskiego. Na ich kanwie rok temu zorganizowaliśmy I Forum Dziekanatów, na które przyjechało ok. 300 uczestników. Od tego czasu pojawiły się kolejne inicjatywy sięgające poza SGH – na Politechnice Warszawskiej powołano Forum Dziekanatów PW, a w listopadzie swoją działalność rozpoczęło Stowarzyszenie Forum Dziekanatów. SFD zrzesza obecnie kilkudziesięciu pracowników 16 uczelni publicznych i niepublicznych. Pomysł na stowarzyszenie pojawił się już podczas I Forum Dziekanatów, a jego siedzibą została SGH.

Nie do przecenienia jest także to, co grudniowe wydarzenie dało nam – pracownikom DSM. Przede wszystkim nic tak nie jednoczy i integruje jak wspólna inicjatywa. Wychodząc poza swoje codzienne obowiązki, mamy możliwość współpracy z innymi jednostkami administracji i nawiązanie kontaktu. W tym miejscu wielkie podziękowania dla Hanny Długołęckiej – dyrektor Biblioteki SGH – za użyczenie miejsca na stoliki eksperckie, Andrzeja Jaszczuka i jego zespołu za pomoc graficzno-medialną oraz dla wszystkich jednostek, które sprawiły, że organizacja spotkania i w tym roku była nienaganna. Wielkie podziękowania należą się także naszym sponsorom: firmie Microsoft, która oprócz finansowego zaangażowania zapewniła również blok merytoryczny na temat narzędzi informatycznych do wykorzystania w pracy dziekanatowej; firmie KPMG (podziękowania za szybką decyzyjność i efektywną współpracę), Laboratorium Kosmetyczne dr Irena Eris za nagrody dla uczestniczek konkursu na hasło do kampanii odczarowującej dziekanaty. Szczególne podziękowania chcemy skierować do dr. Marcina Dąbrowskiego, który był dobrym duchem naszego przedsięwzięcia.

Natomiast my, jako prodziekanki, możemy się tylko cieszyć, że współpracujemy w DSM z tak fajnymi osobami, z którymi można przenosić nie tylko góry podań, ale i organizować dwudniowe wydarzenie na ponad 300 uczestników – a wszystko to bez uszczerbku w bieżącej pracy dziekanatu i obsługi studentów.

więcej informacji

Blog DSM
dziekanat.waw.pl

Forum Dziekanatów
dziekanaty.pl

Stowarzyszenie Forum Dziekanatów
forum-dziekanatow.pl

dr hab. KATARZYNA GÓRAK-SOSNOWSKA, prof. SGH, prodziekan Studium Magisterskiego SGH, prezes Stowarzyszenia Forum Dziekanatów,
dr RENATA PAJEWSKA-KWAŚNY, prodziekan Studium Magisterskiego SGH