Premiera Inspirownika dla uczelni

grafika przedstawiająca kilka kolorowych okrągłych elementów połączonych ze soba liniami

21 września br. w  SGH odbyła się premiera Inspirownika dla uczelni – wyjątkowego wydawnictwa Fundacji Kampania 17 Celów, którego celem jest propagowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju przez szkoły wyższe. Inspirownik dla uczelni to prawdziwe kompendium wiedzy na temat realizacji Agendy 2030 – strategii rozwoju świata do 2030 roku. Partnerem wydawnictwa jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, która włączyła się w jego merytoryczne opracowanie.

„Bardzo się cieszę, że dzisiaj jest ten dzień, kiedy na naszej uczelni z panią prezes Małgorzatą Gresztą możemy przedstawić Inspirownik. Myślę, że to jest bardzo przydatne narzędzie dla wszystkich uczelni wyższych i pewnie nie tylko. 

Cały czas mówimy o zrównoważonym rozwoju. Chcemy, aby uczelnie działały zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. W tym gronie chyba nie muszę Państwa przekonywać, że to jest bardzo istotne. Cieszymy się, że 21 września mamy 26 stopni ciepła, ale zastanawiamy się, jaki to ma wpływ  na gospodarkę, na nasze życie" – powiedział rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, na otwarciu wydarzenia.

W 2022 roku państwa członkowskie ONZ  przekroczyły półmetek realizacji Agendy 2030 – ambitnego planu zniwelowania nierówności społecznych, przywracania równowagi w środowisku naturalnym oraz zapewniania dobrobytu i pokoju na świecie. Agenda 2030 obejmuje 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju, którym towarzyszy 169 szczegółowych zadań wraz ze wskaźnikami umożliwiającymi monitorowanie  postępów ich realizacji. Cele to zatem swego rodzaju  mapa drogowa do lepszego świata.

Unikalna pozycja uczelni w społeczeństwie i procesie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju wynika z odpowiedzialności, jaką ponoszą one za tworzenie i popularyzację wiedzy, kształtowanie kolejnych pokoleń liderów oraz dostarczanie przełomowych rozwiązań, które pozytywnie wpływają na wszystkie aspekty naszego życia – od zdrowia, przez ochronę środowiska, aż po technologie, z których korzystamy. W roku akademickim 2022/2023 w Polsce działało aż 359 uczelni, które zatrudniały ponad 161 tysięcy pracowników, kształciły 1,2 mln studentów oraz współpracowały z tysiącami samorządów, firm i organizacji pozarządowych . Inspirownik dla uczelni ma na celu odpowiedzieć na pytania: dlaczego oraz jak uczelnie mogą budować świadomość  Agendy 2030 wśród swoich licznych interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych.

Absolwent szkoły wyższej powinien być gotów do wypełniania zobowiązań społecznych i realizacji zadań na rzecz zrównoważonego rozwoju. Uczelnie pełnią ważną rolę w tworzeniu przyszłości zgodnej z koncepcją zrównoważonego rozwoju, a inicjowanie debat nad ważnymi kwestiami społecznymi to obowiązek sektora akademickiego. Rola szkół wyższych jest o tyle istotna, że powinny one zarówno uczestniczyć w rozwiązywaniu głównych problemów społecznych w ramach szeroko rozumianego ekosystemu, obejmującego różnych interesariuszy, jak i kształtować liderów, którzy cechują się wrażliwością społeczną. Kompetencje społeczne są bardzo pożądane u przyszłych liderów zmian, otwartych na wyzwania, które stawia przed nimi nieprzewidywalne otoczenie.

Podczas premiery Inspirownika dla uczelni odbył się panel dyskusyjny „Rola uczelni w budowaniu świadomości na temat Celów Zrównoważonego Rozwoju”. Eksperci podczas debaty dyskutowali o tym, jak zwiększyć rolę uczelni w obszarach wpływu zewnętrznego – czyli budowania świadomości, a w szczególności inicjowania debaty publicznej w obszarze Celów Zrównoważonego Rozwoju. Moderatorem panelu była Małgorzata Greszta, prezeska Fundacji Kampania 17 Celów, a wśród ekspertów znaleźli się: Alicja Pawłowska-Piorun z ING Bank Śląski, Dominik Szostak z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Mirosław Szyłak-Szydłowski z Politechniki Warszawskiej oraz Piotr Glen z SGH.

Całe wydarzenie można obejrzeć tutaj.

Inspirownik można pobrać poniżej w załączniku.

 

Załączniki