Konferencja AIB 2023 Warsaw na SGH

konferencja na uczelni

W dniach 5-9 lipca 2023 r. w SGH odbyła się konferencja AIB 2023 Warsaw, współorganizowana przez międzynarodową organizację Academy of International Business (AIB) i Szkołę Główną Handlową w Warszawie. W konferencji wzięło udział niemal 1200 profesorów i doktorantów dosłownie z całego świata, zajmujących się różnymi aspektami biznesu międzynarodowego; tym samym należała do największych w swojej historii. SGH reprezentowało ponad 30 pracowników naukowych. Tematem przewodnim konferencji było hasło: International Business Resilience under Global Disruptions (Międzynarodowa odporność biznesowa w obliczu globalnych zakłóceń).

Warto podkreślić, że SGH po raz pierwszy w swej historii gościło tak duże wydarzenie naukowe, a sama konferencja AIB odbyła się po raz pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej.

Academy of International Business jest największą światową organizacją stowarzyszającą naukowców i specjalistów w dziedzinie biznesu międzynarodowego i polityki międzynarodowej działającą od 1959 roku na zasadzie non-profit. Jej celem jest budowanie i wzmacnianie globalnej społeczności naukowców tworzących, rozwijających i rozpowszechniających wiedzę dotyczącą wyników badań, edukacji, polityki i praktyki z zakresu biznesu międzynarodowego. Obecnie organizacja liczy ponad trzy tysiące członków pochodzących z niemal stu krajów.

dyplom za organizację przez SGH konferencji AiB

Konferencję otworzyli wspólnie rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, i przewodnicząca zarządu AIB prof. Maria Tereza Fleury z Fundação Getulio Vargas (FGV). W trakcie uroczystej inauguracji głos zabrał również zastępca prezydenta m.st. Warszawy Michał Olszewski. Konferencja była objęta honorowym patronatem prezydenta m.st. Warszawy.

Tu warto nadmienić, że władze stolicy udzieliły naszej uczelni dużego wsparcia na etapie ubiegania się o organizację konferencji w Warszawie, jak i w zakresie organizacji konferencji, użyczając SGH cztery sale marmurowe IV piętra w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, gdzie 8 lipca wieczorem miała miejsce uroczysta Gala Konferencyjna.

Przewodniczącym międzynarodowej Rady Programowej konferencji był prof. Kazuhiro Asakawa z Keio University. SGH reprezentowała w Radzie prof. Małgorzata Lewandowska z Katedry Zarządzania Międzynarodowego. Pracami Lokalnego komitetu organizacyjnego konferencji kierował dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH, z Katedry Zarządzania Międzynarodowego Kolegium Gospodarki Światowej (przewodniczący) wraz z dr hab. Wiolettą Mierzejewską, prof. SGH, z Instytutu Zarządzania Kolegium Zarządzania i Finansów (wiceprzewodnicząca). Lokalny komitet organizacyjny był nieustająco wspierany w swoim działaniu przez Sekretariat AIB z dyrektorem wykonawczym AIB dr Tungą Kiyakiem na czele.

Główną część konferencji poprzedził szereg wydarzeń przedkonferencyjnych obejmujących różnego rodzaju warsztaty przeznaczone głównie dla doktorantów i młodych naukowców.

Więcej na temat konferencji AIB 2023 Warsaw na stronie: AIB 2023 – Academy of International Business (AIB).

Liczne podziękowania uczestników konferencji i wciąż nadchodzące entuzjastyczne maile świadczą o tym, że SGH jako gospodarz konferencji odniosło sukces. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia udzielonego przez rektora, kanclerza i kwestora SGH oraz dziekanów KGŚ i KZiF, wysiłków całego dziesięcioosobowego lokalnego komitetu organizacyjnego i pomocy dosłownie dziesiątków pracowników administracji SGH, którym wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie.

dr hab. Mirosław Jarosiński, prof. SGH,

Katedra Zarządzania Międzynarodowego KGŚ