Horyzonty rynku venture capital

grafika przedstawiająca dłoń dotykającą rakiety, po lewej stronie na turkusowym tle napis: „Horyzonty polskiego rynku venture capital: wyzwania dla funduszy, startupów i ekosystemu innowacji”

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Fundacja Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH oraz Politechnika Warszawska organizują w dniach 27-28 listopada w SGH konferencję pt. „Horyzonty polskiego rynku venture capital: wyzwania dla funduszy, startupów i ekosystemu innowacji”. Szczególnym wydarzeniem będzie sesja, w ramach której zostaną zaprezentowane projekty startupów poszukujące finansowania, w tym pochodzące ze środowiska SGH i PW.  

Strona konferencji.

Świat stoi przed wyzwaniami związanymi ze zmianami klimatu, zanieczyszczeniami środowiska, trendami demograficznymi, coraz bardziej nieprzewidywalnymi zawirowaniami społecznymi, politycznymi i gospodarczymi. Potrzebne są innowacje, często bardzo szybko gotowe do wejścia na rynek. Startupy to organizacje, które do takich wyzwań są stworzone. Startupy z definicji są innowacyjne, skalowalne; produkt, który tworzą ma w jak największym stopniu zaspokajać potrzeby jak największej grupy odbiorców a model na tyle uniwersalny, żeby mógł być zastosowany w każdym kraju świata.

Kapitał wysokiego ryzyka (ang. venture capital, VC) jest powszechnym źródłem finansowania dla startupów, które wykazują się wysokim potencjałem wzrostu. VC inwestują w zamian za kapitał własny w firmy o skalowalnym modelu biznesowym i dużym rynku docelowym.

W 2022 roku wartość inwestycji VC w Stanach Zjednoczonych wyniosła 241 mld dolarów. Polski rynek jest oczywiście nieporównywalnie mniejszy. Z danych Polskiego Funduszu Rozwoju wynika, że transakcje VC w Polsce 2022 roku wyniosły 3,6 mld zł. Komisja Europejska w Europejskim Rankingu Innowacyjności, w którym Polska zajmuje od wielu lat ostatnie miejsca, wskazuje inwestycje VC jako jeden z kluczowych obszarów wymagających poprawy.

Przez wiele lat środki publiczne na poziomie krajowym i europejskim stanowiły znaczącą część finansowania rynku VC w Polsce. Olbrzymi wpływ na jego rozwój miały środki unijne z perspektywy finansowej 2007-2013 (POIG) oraz 2014-2020 (POIR). Również w programie FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki) na lata 2021-2027 przewidziano 512 mln euro na tzw. instrumenty kapitałowe i inwestycje poprzez fundusze VC

  • w spółki na wczesnym etapie rozwoju, także przy udziale aniołów biznesu,
  • w spółki, które wdrażają lub mają zamiar wdrożyć projekty realizowane w formule otwartych innowacji,
  • w spółki na etapie rozwoju i ekspansji
  • oraz w spółki realizowane przy udziale kapitału inwestorów korporacyjnych (CVC).

Docelowo wzrost sektora VC w Polsce wymaga zwiększenia zaangażowania inwestorów prywatnych. Aby to się zadziało, konieczne jest zwiększenia świadomości i edukacji zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i inwestorów, dobrego otoczenia regulacyjnego oraz wzmacniania ekosystemów startupowych, których ważnymi uczestnikami są m. in. uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe i rządowe, organizacje przedsiębiorców.

Konferencja będzie miała charakter gospodarczo-akademicki, z akcentem położonym na praktyczne spojrzenie na rynek VC, z udziałem zarówno naukowców zajmujących się badaniem tego obszaru, jak i przedsiębiorców oraz przedstawicieli instytucji finansowych i rządowych.

Szczególnym wydarzeniem będzie dodatkowa sesja, w ramach której zostaną zaprezentowane projekty startupów poszukujące finansowania, w tym pochodzące ze środowiska SGH i PW („Pitch me Baby powered by SGH”).

napis w postaci neonu Pitch Me Baby

 

Konferencję „Horyzonty polskiego rynku venture capital: wyzwania dla funduszy, startupów i ekosystemu innowacji” patronatem medialnym objął dziennik „Rzeczpospolita” i portal rp.pl.

logo gazety Rzeczpospolita

logo gazety Rzeczpospolita

 

Bożena Lublińska-Kasprzak

prezes zarządu Fundacji Rozwoju Edukacji Menedżerskiej (FREM) SGH

-------------------------------------

Fundacja Rozwoju Edukacji Menedżerskiej SGH jest powołana w celu rozwoju gospodarki i nauki, w szczególności promowania i aktywizowania wszelkich działań przyczyniających się do podnoszenia jakości metod zarządzania w Polsce, wspierania rozwoju programów typu Master of Business Administration (MBA) i innych programów z zakresu przedsiębiorczości, innowacyjności i zarządzania.

Fundacja ustanowiona została przez SGH aktem notarialnym z dnia 7 lipca 1999 r. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (dz. U. z 1991 r. nr 46, poz. 203) oraz Statutu Fundacji.