Znaczący awans czterech czasopism SGH w wykazie MEiN

grafika przedstawiająca loga i okładki czterech punktowanych czasopism SGH

Cztery spośród 14 czasopism naukowych wydawanych przez SGH, a uwzględnionych w oficjalnym wykazie Ministerstwa Edukacji i Nauki, odnotowały spektakularny wzrost punktacji. W najnowszym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, jaki MEiN opublikowało 17 lipca br., cztery czasopisma z SGH podwoiły swój wynik.

„E-Mentor” (ISSN 1731-6758 i 1731-7428) oraz „Organizacja i Kierowanie” (ISSN 0137-5466 i 2300-2530) są obecnie punktowane na poziomie 140, podczas gdy w 2021 r. przyznano im 40 pkt.

Z kolei półrocznik „Analizy i Studia CASP” (tj. Centrum Analiz i Studiów Podatkowych; ISSN 2451-0203 i 2451-0475) odnotował 100-procentowy wzrost z 70 pkt. do 140 pkt. Podobnie ma się sytuacja z kwartalnikiem „Edukacja Ekonomistów i Menedżerów” (Education of Economists and Managers, ISSN 1734-087X), który w 2021 r. był punktowany na poziomie 20, a obecnie – 40.

Pozostałe czasopisma naukowe wydawane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie utrzymały dotychczasowy poziom przypisanej im przed dwoma laty punktacji. Warto podkreślić, że pod względem liczby wszystkich wydawanych tytułów, które znalazły się w wykazie, SGH nie zajmuje czołowych pozycji. Wiąże się to z filozofią uczelni, w której jakość materiałów naukowych stawiana jest na czołowym miejscu.

Redaktorom czterech czasopism, które mają na swym koncie tak znaczący wzrost punktów serdecznie gratulujemy sukcesów, życząc równie znakomitej kontynuacji.