Ambasadorzy trzeciej kohorty programu CIVICA Ambassadors

CIVICA logo & photo that shows people during the meeting on teams

Przedstawiamy Ambasadorów CIVICA na rok akademicki 2022/2023. 7 listopada 2022 zainicjowaliśmy program spotkaniem online z Ambasadorami wyłonionymi w konkursach na wszystkich uczelniach sojuszu.

Rola i cele SGH w sojuszu

Główną rolą SGH w sojuszu CIVICA jest budowanie zaangażowanej społeczności studenckiej aliansu i jej wspólnej tożsamości, głęboko zakorzenionej w europejskich wartościach i dziedzictwie.

Nasze cele to wspieranie nawiązywania kontaktów, realizacja wspólnych projektów oraz zwiększanie potencjału i kompetencji studentów. Nie mniej ważne jest pogłębienie poczucia wspólnoty i jedności wśród studentów CIVICA poprzez projekty i inicjatywy międzyuczelniane oraz rozwijanie wspólnej tożsamości poprzez oparte na wartościach projekty i inicjatywy związane z kulturą europejską i jej dziedzictwem.

Chcemy je osiągnąć poprzez kilka inicjatyw:

  • Planujemy powołać samorząd studentów CIVICA, który będzie uczestniczył w procesie decyzyjnym i doradczym konsorcjum. 
  • Aby zintegrować studentów 10 uniwersytetów tworzących CIVICA, zorganizujemy wydarzenia sportowo-kulturalne. 
  • Planujemy też utworzenie funduszu na realizację projektów studenckich aby wesprzeć rozwój i realizację projektów studenckich.
  • Będziemy też kontynuować studencką inicjatywę z poprzedniej fazy CIVICA, czyli CIVICA Ambassadors. 

Nowi Ambasadorzy CIVICA

Ambasadorami CIVICA są zarówno studenci studiów licencjackich, jak i badacze ze stopniem doktora, reprezentujący każdy uniwersytet w sojuszu. Są pierwszym punktem kontaktowym CIVICA dla swoich rówieśników w uczelniach. Ich rolą jest również promowanie interakcji i wymiany w społecznościach sojuszu.

Ambasadorzy CIVICA w SGH:

“Thanks to my university's participation in the CIVICA alliance my peers will be able to learn more about european projects aimed specifically at the young scientists."

“Thanks to my university's participation in the CIVICA alliance my peers will be able to learn more about european projects aimed specifically at the young scientists" - Aleksandra Dragan, SGH, kontakt e-mail.

 

“CIVICA means greater opportunities for development and growth for me, my colleagues, and my alma mater. A chance to influence the world one a meaningful, positive way.”

“CIVICA means greater opportunities for development and growth for me, my colleagues, and my alma mater. A chance to influence the world one a meaningful, positive way” - Paweł Pikoń, SGH, kontakt e-mail.

Poznaj Ambasadorów CIVICA ze wszystkich uczelni sojuszu na r.a. 2022/2023

Zadania Ambasadorów

Rola Ambasadorów CIVICA jest bardzo ważna. Są oni pierwszym punktem kontaktowym CIVICA dla swoich rówieśników w uczelniach jak również nieformalnym reprezentantami swoich uczelni w sojuszu. Ponadto uczestniczą w promocji inicjatyw CIVICA w swoich uczelniach. Drugą grupą ich zadań jest zaangażowanie w projekty studenckie, takie jak: inicjowanie oddolnych projektów; ułatwianie wymiany między społecznościami studenckimi; uczestniczenie w obywatelskich działaniach sojuszu.

Ambasadorzy będą współdziałać na co dzień na platformie MyCIVICA platform on CIVICA Social/Whaller. Zapraszamy na platformę wszystkich zainteresowanych inicjatywami w ramach CIVICA.

Inicjatywy studenckie zapoczątkowane w poprzedniej fazie CIVICA, które będą kontynuowane w obecnej fazie:

  • futurEU Competition (“Contributing to the debate on shaping the EU of tomorrow”) – join the project
  • The European Student Assembly (“Bringing together 200/300 student representatives from all 41 European University Alliances") – join the event until 4 December
  • Doctoral Research Groups (“Fostering collaboration and knowledge exchange between early career researchers”) – join the project now.

Więcej o CIVICA na stronie oraz w newsletterze

LOGO "CIVICA - The European University of Social Sciences"

LOGO-"Funded by the European Union"