Inkluzywna SGH

Na grafice napis Inkluzywna SGH - bez barier w dostepie do edukacji (inSGH)

Bez barier w dostępie do edukacji

Od grudnia 2021 r. realizujemy projekt „Inkluzywna SGH – bez barier w dostępie do edukacji (inSGH)”, którego celem jest zwiększenie dostępności naszej uczelni dla osób z niepełnosprawnościami i szczególnymi potrzebami. Dokładamy wielu starań, aby m.in. wspierać studentów z niepełnosprawnościami w procesie kształcenia, a także zwiększać świadomość społeczności akademickiej w zakresie ich potrzeb i promować kulturę otwartości. Dzięki zaangażowaniu i współpracy wielu jednostek organizacyjnych razem przełamujemy kolejne bariery i wspólnie tworzymy dostępną SGH.

Projekt inSGH realizujemy w pięciu obszarach: 1) komunikacja i informacja, 2) struktura organizacyjna i procedury, 3) technologie wspierające, 4) procesy włączające i 5) szkolenia. W ramach zaplanowanych działań wdrażamy nowe inicjatywy, np. alternatywne aktywności sportowe, warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami wchodzącymi na rynek pracy czy dodatkowe lektoraty z języków obcych. Dzięki pozyskanemu finansowaniu (3 674 419,05 zł) ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) możemy dodatkowo zakupić m.in. krzesła ewakuacyjne, pętle indukcyjne, plany tyflograficzne oraz wiele innych pomocnych i nowoczesnych technologii. Ponadto pracujemy nad zmianami w naszych wewnętrznych aktach prawnych i procedurach, tak by uwzględnić w nich potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami (od momentu rekrutacji, poprzez proces studiowania, po uzyskanie statusu absolwenta).

Korzystając z najlepszych praktyk, staramy się wypracować nowe rozwiązania w sposób partycypacyjny, dlatego też powołaliśmy Radę Społeczną ds. Wdrażania Projektu Inkluzywna SGH, którą tworzą przedstawiciele osób z różnymi niepełnosprawnościami z naszej uczelni. Rada wspiera nas w wielu działaniach, np. przy opracowywaniu publikacji na temat dostępności w edukacji i przygotowaniu strategii dostępności SGH. Dzięki połączeniu kompetencji, wiedzy i pozytywnej energii naszej społeczności akademickiej z pewnością wprowadzimy na stałe wiele pozytywnych zmian.


JUSTYNA KAPTURKIEWICZ, kierownik Biura ds. Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami SGH

plakaty promujące akcję Inkluzywna SGH

Teksty z plakatów Inkluzywna SGH

Inkluzywna SGH – komunikacja i informacja

 • kampanie informacyjne i spotkania
 • publikacja nt. dostępnej edukacji
 • wizyty studyjne w ośrodkach akademickich
 • organizacja „Dnia Różnorodności” w SGH

Inkluzywna SGH – struktura organizacyjna i procedury

 • strategia dostępności SGH
 • usprawnienie procedur i dostosowanie ich do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
 • rozszerzenie kompetencji Biura ds. Dostępności i Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Inkluzywna SGH – technologie wspierające

 • tłumacz języka migowego online
 • pętle indukcyjne
 • system udźwiękowienia i opisu przestrzeni
 • plany tyflograficzne budynków SGH
 • wirtualny asystent dziekanatu
 • dostosowanie serwisów internetowych SGH (rekrutacja i wsparcie edukacyjne)

Inkluzywna SGH – rekrutacja, kształcenie, doradztwo

 • Dni otwarte z tłumaczem PJM
 • dodatkowe lektoraty z języka obcego
 • alternatywne aktywności sportowe
 • narzędzia wsparcia dla osób wchodzących na rynek pracy
 • cykl podcastów związanych z dostępnością na rynku pracy
 • indywidualne i grupowe spotkania ze specjalistą wspierającym wejście na rynek pracy
 • zindywidualizowane wsparcie
 • dostosowanie egzaminów i materiałów dydaktycznych

Inkluzywna SGH – szkolenia

 • szkolenia dla kadry naukowej, administracyjnej oraz zarządzającej
 • repozytorium materiałów szkoleniowych
 • adaptacja materiałów szkoleniowych
 • ambasadorzy równego dostępu
 • doradcy metodyczni dla wykładowców