DR HAB. KRZYSZTOF KOZŁOWSKI, PROF. SGH
Katedra Studiów Politycznych
Instytut Studiów Międzynarodowych
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH

Prorektor SGH ds. dydaktyki i studentów. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Doktorat obronił w Instytucie Nauk Politycznych UW, habilitację na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Naukowo zajmuje się przemianami politycznymi i gospodarczymi Azji Wschodniej i poradzieckiej Azji Centralnej, ze szczególnym uwzględnieniem Chińskiej Republiki Ludowej, Republiki Korei i Tajwanu.