DR HAB. KATARZYNA GÓRAK-SOSNOWSKA, PROF. SGH
Zakład Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej
Instytut Studiów Międzynarodowych
Kolegium Ekonomiczno-Społeczne SGH

Doktor nauk ekonomicznych (SGH) z habilitacją z religioznawstwa (UJ). Jest kierownikiem Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej SGH, w latach 2012–2020 pełniła funkcję prodziekana w Dziekanacie Studium Magisterskiego SGH. Zajmuje się współczesnym Bliskim Wschodem oraz społecznościami muzułmańskimi w Europie. Jest kierownikiem projektu:  Kontestowana tożsamość: społeczne funkcjonowanie polskich konwertytek na islam (NCN 2018–2021). Opublikowała kilka monografii, w tym Świat arabski wobec globalizacji (2007), Muzułmańska kultura konsumpcyjna (2011), Bankowość muzułmańska (współautor, 2013). W 2017 r. zainicjowała pierwsze ogólnopolskie Forum Dziekanatów w SGH. Od 2018 r. pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia Forum Dziekanatów. Od kwietnia 2020 r. jest członkiem Zespołu doradczego do spraw cyfryzacji rekrutacji i obsługi procesu dydaktycznego na uczelniach przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.