Żagle Biznesu SGH 2018

Promujemy liderów odpowiadających na wyzwania przyszłości.

Absolwenci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie dzięki swoim umiejętnościom i wiedzy przekazanej przez uczelnię to naturalni kandydaci do pracy dla dużych przedsiębiorstw i korporacji. Fakt ten potwierdzają badania przeprowadzone przez Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii, według których odmienny pogląd przedstawia tylko 6% przedsiębiorstw z listy 200 największych według dziennika „Rzeczpospolita”. Kluczowym wyzwaniem stojącym dzisiaj przed społecznością SGH jest upowszechnienie podobnego wizerunku w obszarze przedsiębiorczości. Misją SGH jest przecież „kreowanie liderów odpowiadających na wyzwania przyszłości”. Uczelnia na co dzień robi wiele, by wypełnić ten cel i zbudować wizerunek przedsiębiorczej SGH.

Nowym wydarzeniem wspomagającym promocję przedsiębiorców związanych z SGH i realizację zawartego w misji uczelni postanowienia jest konkurs Żagle Biznesu SGH. Celem tego konkursu jest nagrodzenie przedsiębiorstw, które osiągają sukcesy gospodarcze, oraz identyfikacja i upowszechnianie dobrych praktyk. Głównym tematem tegorocznych Żagli Biznesu były inteligentne organizacje. Wśród firm zgłoszonych do konkursu znalazły się zarówno przedsiębiorstwa małe, jak i znaczących rozmiarów. Podstawowym kryterium była realizacja praktyk związanych z pozyskiwaniem, przetwarzaniem, kodyfikowaniem i transferem wiedzy. Weryfikacja finalistów i laureatów odbywała się na podstawie metody badawczej stworzonej przez prof. dr hab. Hannę Godlewską-Majkowską (prorektor SGH ds. współpracy z otoczeniem – przewodniczącą kapituły konkursowej). Na podstawie raportów badawczych, przygotowanych przez zespół pod kierunkiem dr. Alberta Tomaszewskiego, kapituła konkursu złożona z przedstawicieli władz akademickich oraz członków Klubu Partnerów SGH, wyłoniła trzech laureatów. Poniżej zamieszczamy ich charakterystykę.

Kerris Group to historia sukcesu w niezwykle konkurencyjnej branży. Firma została założona jako startup w środowisku inkubatorów przedsiębiorczości przez Mikołaja Jakuba Szymańskiego – absolwenta SGH. Przeszła drogę od projektu do samodzielnego podmiotu zatrudniającego dziesiątki osób. Chęć zbudowania innowacyjnej agencji gwarantującej kompleksową obsługę w zakresie digital oraz spójności przekazu doprowadziła zespół do przeprowadzenia ponad 300 projektów w 12 krajach. Spółka rozwija się dynamicznie, oferując marketignowy full service, realizując przy tym inicjatywy pozwalające jej stawać się coraz bardziej inteligentną. Agencja według rankingu Deloitte – Technology Fast 50 Central Europe 2017 została uznana za jedną z najszybciej rozwijających się grup technologicznych i marketingowych na polskim rynku.

Kolejny laureat to technologiczna perła. Growbots to platforma, która umożliwiła zautomatyzowanie procesu sprzedaży w firmach. Przedsiębiorstwu udało się zauważyć wzrost znaczenia rozwiązań opartych na machine learningu i sztucznej inteligencji. W obliczu ciągle wzrastającej ilości spływających danych rozwiązania analityczne wspomagające proces decyzyjny pozwalają osiągać znaczną przewagę konkurencyjną. O przełomowości technologii niech świadczy fakt, iż firma Growbots zakwalifikowała się do prestiżowego amerykańskiego programu akceleracyjnego 500 startups, nie mając jeszcze gotowego produktu. Inwestorzy uwierzyli w przyszłość platformy i zainwestowali w opracowanie gotowego produktu. Dziś główną funkcjonalnością oferowanego rozwiązania jest automatyzacja i optymalizacja działań mailingowych prowadzonych przez klientów. To jedna z najbardziej obiecujących polskich firm technologicznych. Zespół Growbots mierzy wysoko i dzięki zebranemu w kolejnych rundach finansowaniu chce się stać ważnym graczem na rynku amerykańskim.

Ostatnim laureatem jest SmartWeb Media.
Sam pomysł na biznes wyniknął z chęci dzielenia się wiedzą. Jakub Bereziewicz, absolwent SGH, zamienił swoją pasję do nowych technologii w biznes. Chęć dzielenia się wiedzą doprowadziła Android.com.pl, portal należący do SmartWeb Media, do wyników na poziomie 1,5 mln unikalnych użytkowników miesięcznie. Android.com.pl stał się liczącym się medium w branży i współpracuje z czołówką światowych firm technologicznych m.in. Huawei, LG czy T-Mobile. Dzięki zbudowanemu zespołowi ekspertów portalowi udaje się tworzyć wartościowe treści dotyczące nowych technologii i rynku urządzeń elektronicznych. SmartWeb Media to nie tylko portal informacyjny. Obecnie przedsiębiorstwo ma szerokie portfolio usług, które pozwalają zaspokoić potrzeby najbardziej wymagających klientów (od badania rynku poprzez tworzenie strategii marketingowych aż po ich wdrożenie).

Działalność prowadzona przez wyróżnione przedsiębiorstwa jest dla społeczności SGH powodem do dumy i potwierdzeniem tego, iż jej absolwenci tworzą projekty kreujące trendy i wytyczające swoim przykładem kierunek działania dla innych. Postaramy się więc w następnych numerach gazety SGH przybliżyć wyróżnione przez kapitułę firmy, dzieląc się z całą społecznością SGH historiami sukcesu naszych przedsiębiorców.

Laureaci edycji 2018

SmartWeb Media

Nagrodę odebrał Jakub Bereziewicz, prezes firmy SmartWeb Media.

Growbots

Nagrodę odebrał Grzegorz Pietruszyński, założyciel firmy Growbots.

KERRIS Group

Nagrodę odebrał Mikołaj Szymański, prezes firmy KERRIS Group.

Finaliści edycji 2018

  • EWL S.A.
  • Eyzee S.A.
  • KatalogMarzeń.pl Joanna Zubik-Borucka, Tomasz Zubik s.c.
  • KDK Sp. z o.o.
  • M8 Production House Sp. z o.o.
  • Mobile Reality Sp. z o.o.
  • Rascal Sp. z o.o.
  • Rentier Analytics Sp. z o.o.
  • Wnętrza 3D Sp. z o. o.