Uczelnie mogą aplikować do programu Google Cybersecurity Seminars

Wybrane europejskie uniwersytety, w tym z Polski, będą organizatorami seminariów na temat cyberbezpieczeństwa. Wsparcie zapewni firma Google we współpracy z europejską organizacją ECCRI CIC, specjalizującą się w tej dziedzinie. Zgłoszenia można jeszcze nadsyłać do końca lutego.

Kwestia cyberbezpieczeństwa była jednym z głównych tematów rozmowy ministra nauki i szkolnictwa wyższego Dariusza Wieczorka z przedstawicielami firmy Google. Przedstawili oni założenia programu edukacyjnego realizowanego we współpracy z European Cyber Conflict Research Incubator CIC (ECCRI CIC).

W ciągu trzech lat przedsięwzięcie ma pomóc uniwersytetom w wyszkoleniu ponad 1600 studentów oraz udzieli wsparcia ponad 3000 organizacji społecznych. Firma na program przeznaczy 10 mln USD, maksymalna wysokość grantu to 1 mln USD.

Więcej informacji.

List ministra Dariusza Wieczorka