SGH na targach edukacyjnych

Zdjęcia przedstawiające poprzednie targi edykacyjne i dzien otwarty w SGH

Zapraszamy wszystkich chętnych do studiowania w SGH na targi edukacyjne.

Podczas spotkań zostanie zaprezentowana oferta studiów I i II stopnia, zasady rekrutacji, możliwości umiędzynarodowienia programów studiów oraz aktywność studencka.

 

Oferta studiów licencjackich i magisterskich

Kontakt do Działu Rekrutacji

mail: rekrutacja@sgh.waw.pl
telefon: +48 564 77 77