Porozumienie SGH z Fundacją Kampania 17 Celów

kobieta i mężczyzna podpisują dokumenty przy biurku w gabinecie

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie oraz Fundacja Kapania 17 Celów podpisały porozumienie o współpracy na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. 

Porozumienie zawarto w poczuciu odpowiedzialności i troski za realizację Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju – dokumentu końcowego ze szczytu ONZ, przyjętego w rezolucji 25 września 2015 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.

„Realizacja Agendy 2030 wymaga szerokiej współpracy i zaangażowania wszystkich – rządów i organizacji pozarządowych, biznesu, uczelni i konsumentów. Globalne wyzwania klimatyczne, gospodarcze i społeczne osiągnęły taką skalę i poziom złożoności, których nie da się rozwiązać na poziomie jednostki, konkretnej organizacji czy jednego państwa. Jesteśmy na półmetku realizacji Agendy i musimy dołożyć wszelkich starań, by nasza planeta w niedalekiej przyszłości była bezpiecznym i przyjaznym miejscem. Jestem przekonany, że to porozumienie i działania, które będziemy wspólnie realizować to nasz realny wkład w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju” – powiedział rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH. 

Wspólnym celem działań SGH i Fundacji jest rozwijanie współpracy, która przyczyni się do zwiększenia dostępności wiedzy z zakresu 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju wśród społeczności akademickiej, partnerów biznesowych SGH i Fundacji oraz innych interesariuszy, a także podejmowanie wspólnych działań na rzecz realizacji Agendy 2030. 

„Fundamentem prowadzonej od siedmiu lat Kampanii 17 Celów jest partnerstwo. Ogromnie się cieszę, że do obecnych już w naszej inicjatywie przedstawicieli biznesu, organizacji pozarządowych i administracji dziś oficjalnie dołącza pierwszy partner ze świata nauki – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Wobec ogromnych wyzwań stojących przed nami w realizacji ambitnej wizji Agendy 2030 we współpracy nauki z biznesem upatrujemy największych szans na nowe rozwiązania – wskazała  Małgorzata Greszta, Prezeska Fundacji Kampanii 17 Celów i Partnerka Zarządzająca w CSR Consulting.

– Ubiegłoroczna wspólna inicjatywa Inspirownika dla uczelni pokazała ogromne zainteresowanie i potencjał polskich uczelni w różnych wymiarach realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju. Dziś otwieramy nowy rozdział i mogę obiecać, że na kolejne wymierne efekty naszej współpracy nie będzie trzeba długo czekać”. 

21 września 2023 r. w  SGH odbyła się premiera Inspirownika dla uczelni – wydawnictwa Fundacji Kampania 17 Celów, którego zadaniem jest propagowanie Celów Zrównoważonego Rozwoju w szkołach wyższych. Inspirownik dla uczelni to prawdziwe kompendium wiedzy na temat realizacji Agendy 2030 – strategii rozwoju świata do 2030 roku. Partnerem wydawnictwa jest Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, która włączyła się w jego merytoryczne opracowanie.

Premiera Inspirownika dla uczelni.