Dr Marcin Wroński nowym członkiem KNF

kobieta wręcza nominację mężczyźnie, członkowi KNF

Nowym członkiem Komisji Nadzoru Finansowego został dr Marcin Wroński, adiunkt w Zakładzie Makroekonomii i Ekonomii Sektora Publicznego, Katedra Ekonomii II, Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

„Jako członek-przedstawiciel ministry właściwej ds. zabezpieczenia społecznego @AgaBak dołączam do Komisji Nadzoru Finansowego. Członkostwo w KNF to ważna sprawa, ale reprezentować ADB (Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk – red.) to podwójny zaszczyt ;-)" - napisał dr Wroński na platformie X.

Marcin Wroński został skierowany do Komisji Nadzoru Finansowego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dr Wroński to ekonomista, który doktorat obronił w SGH. Rozprawę doktorską pt. „Wpływ uprawnień w publicznym systemie emerytalnym na rozkład majątku gospodarstw domowych w Polsce” napisał pod kierunkiem naukowym dr. hab. Bogusława Czarnego, prof. SGH. W trakcie doktoratu odbył półroczną wizytę badawczą w Paryskiej Szkole Ekonomii. 

Bada politykę gospodarczą oraz nierówności ekonomiczne. Kierownik studiów podyplomowych Sztuczna inteligencja w biznesie i sektorze publicznym.

Popularność zyskał propozycją zamrożenia wskaźnika WIBOR. Stało się to po silnym wzroście stóp procentowych, które podbiły raty kredytów.