Solve for Tomorrow – program o kompetencjach przyszłości

grupa młodych osób rozwiązujących zadanie

Już kolejny rok z rzędu Samsung zaprasza młodzież szkół ponadpodstawowych w Polsce do udziału w globalnym programie edukacyjnym firmy. To inicjatywa obecna w 65 krajach na świecie.

Do trwającej III edycji programu zgłosiła się rekordowa liczba 252 zespołów z całej Polski. Program zyskuje na popularności nie tylko ze względu na nagrody, ale też kompetencje, które uczestnicy zdobywają w trakcie tworzenia rozwiązań, a wreszcie solidne przygotowanie do dalszej edukacji oraz wyboru zawodu.

NA CZYM POLEGA PROGRAM?

Solve for Tomorrow rozwija kompetencje przyszłości poprzez tworzenie rozwiązań odpowiadających na wyzwania globalne, z którymi też mierzy się najbliższe otoczenie. Pomysły młodzieży przybierają kształt aplikacji na telefony, kampanii, nowych usług i produktów, w tym również przy zastosowaniu rozwiązań firmy Samsung. Uczestnicy poznają metodę pracy projektowej na warsztatach z design thinking i zgodnie z duchem STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, Maths) uczą się poprzez doświadczanie, łącząc różne dziedziny nauki. Dla części młodzieży to często pierwsze spotkanie z myśleniem projektowym, dzięki któremu mogą analizować swój pomysł z wielu różnych perspektyw.
Zgodnie z design thinking użytkownik jest punktem wyjścia dla projektu i dlatego zawsze kluczowe będzie poznanie jego potrzeb, problemów i marzeń. Na ten proces składa się pięć etapów: empatyzacja (wczucie się/ wejście w skórę klienta), definiowanie problemu, generowanie rozwiązań, prototypowanie i testowanie. W trakcie pracy z tą metodologią uczniowie dochodzą często do bardzo zaskakujących wniosków, a ich początkowe pomysły nieraz zmieniają się o 180 stopni, dlatego tak ważne jest, aby byli otwarci na zmiany. Młodych ludzi z jednej strony ciekawi ta metoda, a z drugiej są przywiązani do swoich pierwotnych koncepcji i niechętni do wprowadzania zmian. To czasami rodzi ryzyko zniechęcenia i obniżenia aktywności. Na takie bariery często napotykamy w pracy już jako dorośli i musimy nauczyć się z tym mierzyć. Z naszego doświadczenia – jako firmy technologicznej – wiemy, że design thinking sprawdza się w tworzeniu innowacji. Tą drogą kreujemy i wdrażamy rozwiązania m.in. w postaci nowych produktów, usług, wydarzeń, procesów, programów edukacyjnych czy modeli biznesowych.

OD ZGŁOSZENIA DO DEMO DAY

W I etapie programu uczestnicy dobrani w kilkuosobowe zespoły wraz z opiekunem wybierają jedno z czterech wyzwań, a następnie zgłaszają swój pomysł w trybie online poprzez formularz dostępny na stronie programu. Następnie spośród nich jury wybiera 25 zespołów, które przechodzą do półfinału. W dwóch ostatnich edycjach SFT dodatkowo nominację do półfinału – jako zespół numer 26 – otrzymali zwycięzcy ElektroEkologicznego Hackathonu organizowanego przez Centrum ElektroEkologii z inicjatywy ElektroEko Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA i w partnerstwie z Samsung. W II etapie (półfinałowym) grupy otrzymują wsparcie od ambasadorów programu Solve for Tomorrow, czyli zespołu ekspertów specjalizujących się w różnych dziedzinach wiedzy i pracują nad pogłębioną analizą swoich pomysłów.

Do ostatniego etapu przechodzi 10 finałowych zespołów. Jury wybiera je na podstawie podsumowań wideo pokazujących rozwój projektu i pracę zespołu od momentu zakwalifikowania się do półfinału. Zespoły finalistów biorą również udział w Solve for Tomorrow Campus – dwudniowym zjeździe integracyjnym. W fazie finałowej grupy pracują nad prototypami rozwiązań pod okiem wolontariuszy z Samsung, w tym pracowników warszawskiego centrum Samsung R&D. To również czas na rozwijanie kompetencji biznesowych oraz przygotowanie się do finałowej prezentacji projektów. Program zamykają Demo Day i uroczyste ogłoszenie zwycięzców podczas gali finałowej. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc otrzymują stypendia do podziału w drużynie oraz nagrody rzeczowe w postaci urządzeń firmy Samsung. Nagrody są również przyznawane nauczycielom i szkołom, z których pochodzą drużyny finalistów.

LICZY SIĘ PROCES

Chociaż Solve for Tomorrow ma formę konkursu, to jego wieloetapowość i droga, którą pokonują uczestnicy programu pod opieką mentorów, nadają mu kształt programu. Ocenie podlega proces, przez który przechodzi młodzież, otwierając się na nowe możliwości i inną perspektywę. Jury programu zwraca uwagę nie tylko na postępy w pracy nad projektami, ale również na to, czy młodzież pracuje w zespole i dzieli się zadaniami, czy zespół jest kreatywny i stawia na krytyczne myślenie oraz jak się komunikuje np. z interesariuszami czy też prezentując projekt.

„Sztuczna inteligencja często zawłaszcza nasze myślenie o teraźniejszości i przyszłości. Czy zatem wspólna praca projektowa, oparta na budowaniu relacji, wychodzeniu poza swój krąg osób znajomych, próbie rozumienia innych punktów widzenia, tropieniu własnych pomysłów i umiejętności wycofywania się z już przyjętego punktu widzenia ma sens? Jako jurorka programu Solve for Tomorrow, ale także profesorka SGH uważam, że tak, ponieważ kształtuje nas jako ludzi. A projekty przygotowane przez młodzież pokazują, że rośnie pokolenie, od którego my, dorośli, będziemy mogli się uczyć poszanowania otoczenia, w którym żyjemy, i czerpania większej radości z równowagi między pracą a czasem dla siebie, dla swoich pasji i kontaktów z przyjaciółmi” – mówi dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH, jurorka I, II i III edycji programu Solve for Tomorrow.

Uczestnicy poprzednich edycji doceniają, że program skutecznie wypełnia lukę inicjatyw kompetencyjnych w polskiej edukacji oraz wspiera przygotowanie do wejścia na rynek pracy przyszłości. Jest to dodatkowa, uzupełniająca oferta dla podstawy programowej przygotowującej do matury. Dzięki SFT młodzi uczą się pracy zespołowej, sprawczości oraz tego, co zrobić, aby ich głos był wysłuchany. W polskich warunkach Solve for Tomorrow to doradztwo zawodowe w praktyce, gdyż udział w programie pomaga młodzieży stojącej na starcie do dorosłego życia odkryć mocne strony i ukierunkować na dalszy rozwój. Projekty do Solve for Tomorrow często są przygotowywane w ramach zajęć z doradztwa zawodowego, informatyki, biznesu i zarządzania czy przedsiębiorczości.

NASTĘPNY KROK

Solve for Tomorrow zachęca do aktywizmu i uczy twórczej odwagi, co jest dobrym gruntem do założenia startupu i własnej firmy w przyszłości. Mimo cech preinkubacyjnych nie oznacza to, że Solve for Tomorrow pokieruje młodzież na ścieżkę startupowej przygody. Udział przygotowuje do współpracy w zespole, uczy dzielenia się odpowiedzialnością, rozwija sztukę prezentacji i storytellingu podczas przygotowań do Demo Day. Wreszcie, dzięki STEAM, uczy przez doświadczanie, bo realizacja projektów to ciągłe eksperymentowanie, dociekanie, analizowanie i poznawanie nieznanych obszarów.

PROGRAM DOCENIONY PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ

Samsung Solve for Tomorrow znalazł się w finale prestiżowego konkursu European Digital Skills Awards 2023 organizowanego przez Komisję Europejską.

European Digital Skills Awards 2023 to inicjatywa mająca na celu wyróżnianie i promowanie projektów, które wspierają Europejczyków w obszarach związanych z umiejętnościami cyfrowymi. Mogą to być zarówno warsztaty z podstawowych umiejętności, takie jak korzystanie z komputera lub tabletu, jak i bardziej zaawansowane szkolenia z zakresu nowych technologii, jak np. sztuczna inteligencja czy blockchain. Celem konkursu jest zaprezentowanie dobrych praktyk z różnych krajów, co pozwoli na wzajemną inspirację i wymianę doświadczeń.

Do konkursu wpłynęło w sumie ponad 300 zgłoszeń we wszystkich kategoriach. Program Solve for Tomorrow został oceniony w dziedzinie Empowering Youth in Digital. Jury wyróżniło w niej projekty zachęcające młodych ludzi do wyboru ścieżki kariery związanej z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, do wzięcia udziału w kursach nowych technologii czy hackathonach.

Solve for Tomorrow doceniono za inspirowanie młodych ludzi do stawiania czoła lokalnym wyzwaniom, co następnie wpływa na polepszenie życia całego społeczeństwa. Jury wyróżniło zarówno polską edycję Solve for Tomorrow, jak i tę realizowaną przez firmę Samsung w Rumunii.  


MAGDALENA OLBORSKA, ESG Manager, Samsung Electronics Poland