SGH na Kongresie ESG Polska Moc Biznesu

4 grudnia na PGE Narodowy w Warszawie odbył się Kongres ESG Polska Moc Biznesu. To już trzecia edycja tego wydarzenia, która odbywa się pod patronatem honorowym rektora SGH. Nasza uczelnia merytorycznie włączyła się w przygotowanie kongresu.

ESG Polska Moc Biznesu to kilkadziesiąt dyskusji panelowych i wystąpień na trzech scenach  E (environmental), S (Social) i G (Corporate governance).

Kongres otworzyła prezentacja ponad 30 kluczowych rekomendacji ESG dla nowego rządu, opracowanych przez grupę naukowców i liderów biznesu. Spotkanie, podczas którego wypracowano rekomendacje, odbyło się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na miesiąc przed kongresem.

Rekomendacje dotyczą tworzenia strategii dekarbonizacji i polityki klimatycznej. Zaleca się w nich szybką aktualizację planów dla sektora energetycznego, budowlanego i transportowego, a także podkreśla wagę dialogu, współpracy i transparentności w polityce klimatycznej. W rekomendacjach wskazano na konieczność rozwoju technologii i innowacji, rolę Polski w Unii Europejskiej oraz promowanie zrównoważonych praktyk biznesowych. Zwrócono również uwagę na potrzebę dostosowania się do zmian gospodarczych i demograficznych oraz na zarządzanie wpływem technologii na rynek pracy i społeczeństwo.
Podczas kongresu szczególną uwagę poświęcono analizie obowiązku raportowania ESG, co budzi kontrowersje wśród ekspertów i przedsiębiorców. Dyskusja skupiła się na tym, czy małe i średnie firmy  powinny przestrzegać narzuconych przez UE terminów w zakresie raportowania i jakie mogą być korzyści i problemy związane z tym wymogiem.

Ważnym punktem kongresu była kwestia współpracy organizacji pozarządowych z biznesem i rządem. Była to doskonała okazja do zbadania najlepszych praktyk i modeli współpracy międzysektorowej, a także do omówienia sposobów na zwiększenie widoczności i wpływu organizacji pozarządowych w społeczeństwie.

Na zakończenie kongresu na wieczornej gali nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu „DNA – BO POMAGANIE MAMY W GENACH” w trzech kategoriach: DZIAŁANIA EKOLOGICZNE, POMOC SPOŁECZNA, UCZCIWE ZARZĄDZANIE. Nagrodzone zostały firmy i organizacje pozarządowe wybrane w głosowaniu internautów. Na uroczystej gali naszą uczelnię reprezentował rektor dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, przewodniczący Kapituły Konkursu, który wygłosił laudację i wręczył nagrodę firmie ERGO Hestia w kategorii UCZCIWE ZARZĄDZANIE.

kilka osób stoi na scenie podczas gali

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie merytorycznie włączyła się w wydarzenie. Dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH, moderowała panel „Warunki utrzymania konkurencyjności firm europejskich i środkowoeuropejskich na rynkach globalnych”, dr hab. Mikołaj Pindelski, prof. SGH, uczestniczył w debacie „Sport i work-Life balance. Trendy i oczekiwania społeczne”, a kierownik Zespołu Zrównoważonego Rozwoju i ESG w SGH Piotr Glen moderował dyskusję w panelu „Społeczna odpowiedzialność biznesu i współpraca z trzecim sektorem”.