O islamie w SGH

wnętrze arkad najprawdopodobniej meczetu; sklepienie w mozaikę, kolumny i posadzka z kamienia

Oddajemy w Państwa ręce bazę modułów o świecie islamu i muzułmanach, z której korzystać mogą uczniowie i nauczyciele szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Baza została pomyślana w taki sposób, aby stanowić uzupełnienie treści znajdujących się w podstawie programowej z historii, geografii oraz wiedzy o społeczeństwie. Poszczególne moduły przygotowały naukowczynie z SGH.

Moduły dotyczą najróżniejszych zagadnień dotyczących współczesnego islamu, jak i jego początków: dogmatów i filarów islamu, statusu kobiet (i mężczyzn), zróżnicowania świata islamu, społeczności muzułmańskich w Polsce i Europie czy konfliktu bliskowschodniego. Osobną część stanowią teksty źródłowe dotyczące życia i działalności proroka Mahometa oraz dżihadu – przeznaczone do wykorzystania przez nauczycieli historii – opracowane przez prof. dr hab. Janusza Daneckiego.

Bazę przygotował zespół pracowników Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej przy wsparciu programistek z Centrum Technologii Informatycznych i Infrastruktury – mgr Joanny Oleszczuk i mgr Marty Kościńskiej, które zaprojektowały bazę od strony informatycznej. Poszczególne moduły przygotowały: dr Agnieszka Syliwoniuk-Wapowska z Zakładu Bliskiego Wschodu i Azji Środkowej (Instytut Studiów Międzynarodowych, KES) oraz równocześnie doktorantki w Szkole Doktorskiej SGH – mgr Deniz Doğanay i mgr Aleksandra Tołczyk.

Oto, co mówią:

Deniz Doğanay: „Dołączyłam do tego projektu, ponieważ będąc Turczynką, mogłam wnieść wiedzę i doświadczenie z pierwszej ręki. Udział w projekcie pomógł mi zgłębić sposób, w jaki Turcy postrzegają wojny w Europie. Myślenie o wyjaśnianiu innym faktów historycznych z mojej własnej kultury i zastanawianie się, jak by to zrozumieli, naprawdę było ciekawą przygodą intelektualną. Szukałam sposobów na połączenie naszych kultur i sprawienie, aby przekazywane informacje miały sens dla wszystkich, bez względu na to, skąd pochodzą".

 

Agnieszka Syliwoniuk-Wapowska: Udział w tworzeniu bazy był dla mnie możliwością podzielenia się wiedzą o państwach i społeczeństwach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, czyli obszaru, którym od lat zajmuję się w swojej pracy naukowej oraz dydaktycznej. W moich modułach starałam się przedstawić konflikt bliskowschodni oraz zależności pomiędzy islamem a państwem, łącząc dwie perspektywy – arabistyczną i politologiczną – co w założeniu miało nie tylko stanowić uzupełnienie i rozszerzenie wiedzy „podręcznikowej”, ale też pozwolić na ukazanie nieco innego punktu widzenia.

 

Aleksandra Tołczyk: Z projektem Empathy związana jestem od samego początku, tym bardziej z dumą i satysfakcją dzielę się jednym z jego ostatnich efektów – bazą wiedzy o islamie. Do pracy nad bazą przystępowałam z intencją włączenia się w działania na rzecz edukowania i budowania narracji o mniejszościach i grupach zagrożonych dyskryminacją w kontekście polskiej szkoły. Miałam przyjemność opracować treść jednego z modułów dydaktycznych, a także przy wsparciu Joanny Oleszczuk i Marty Kościńskiej z Zespołu Rozwoju Oprogramowania SGH, czuwać nad technicznymi i wizualnymi aspektami strony. Nauczycieli, uczniów i wszystkich chcących zgłębić swoją wiedzę o islamie i regionie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej zapraszam serdecznie do skorzystania z naszej bazy.

Pozostałe moduły:

Teksty źródłowe w autorskim opracowaniu prof. dr hab. Janusza Daneckiego:

Baza dydaktyczna oslamie.sgh.waw.pl powstała w ramach projektu „Let’s Empower, Participate and Teach Each Other to Hype Empathy. Challenging Discourse about Islam and Muslims in Poland (EMPATHY)” (101049389 CERV-2021-EQUAL), realizowanego w ramach Citizens, Equality, Rights and Values Programme (CERV). Kierownikiem projektu jest dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH.

dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, prof. SGH – kierownik Zakładu Bliskiego Wschodu, Instytut Studiów Międzynarodowych, Kolegium Ekonomiczno, Społeczne SGH.