47 lat temu powstał Komitet Obrony Robotników

grupa osób siedzi na zebraniu KOR; zdjęcie czarno-białe

23 września 2023 r. mija 47. rocznica założenia Komitetu Obrony Robotników, powołanego do życia, by udzielać pomocy prawnej i finansowej robotnikom represjonowanym po stłumieniu robotniczych protestów w Radomiu w czerwcu 1976 r. W jego skład weszły osoby o wielkim autorytecie społecznym, a także aktywni działacze opozycji.

Dla uczczenia tej ważnej daty publikujemy tekst dr. hab. Andrzeja Zawistowskiego, prof. SGH, z Katedry Historii Gospodarczej i Społecznej „Dom Profesorski – nieformalna siedziba KOR”. Artykuł ten wszedł na prawach rozdziału do pracy „Historia zabytkowego kampusu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie” pod red. prof. Wojciecha Morawskiego (Oficyna SGH, Warszawa 2015).

Tekst ten w syntetyczny sposób przypomina historię KOR oraz związki Komitetu Obrony Robotników z naszą uczelnią. Osobą, która na trwałe wpisała SGH (wówczas SGPiS) w historię antykomunistycznej opozycji w Polsce, był prof. dr hab. Edward Lipiński.

Profesor Lipiński, kierujący SGH i wykładający w naszej uczelni w latach 1923-1960, był nie tylko jednym z założycieli Komitetu Obrony Robotników, ale pełnił też funkcję jego nieformalnego lidera.

Zgodnie z uchwałą Senatu z 18 stycznia 2023 r. prof. Edward Lipiński jest patronem roku 2023 w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Zebrania KOR i KSS KOR odbywały się najczęściej w mieszkaniu prof. Lipińskiego w Domu Profesorskim przy ulicy Rakowieckiej 22c. Atmosferę tamtych spotkań przybliży wystawa w Bibliotece SGH poświęcona profesorowi, w ramach której zostaną pokazane eksponaty z rodzinnych zbiorów. Wystawa będzie otwarta w dniach 9-21 października 2023 r.

11 października 2023 r., podczas inauguracji roku akademickiego 2023/2024, na dziedzińcu SGH zostanie odsłonięta tablica upamiętniająca zaangażowanie prof. Edwarda Lipińskiego w działalność KOR. Jest to wspólna inicjatywa Instytutu Pamięci Narodowej i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.