Prezydent RP nadał dr. hab. Mariuszowi R. Próchniakowi tytuł profesora

grafika z wizerunkiem profesora

Postanowieniem z dnia 4 lipca 2022 r. prezydent RP Andrzej Duda nadał dr. hab. Mariuszowi Robertowi Próchniakowi tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.

Prof. dr hab. Mariusz Próchniak jest profesorem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, kierownikiem Katedry Ekonomii II w Kolegium Gospodarki Światowej i dziekanem Kolegium Gospodarki Światowej.

Przedstawiciel nauczycieli akademickich zatrudniony na stanowisku profesora lub profesora uczelni, członek Senatu SGH 2020-2024 oraz Komisji Rektorskiej ds. Strategii Rozwoju SGH.

Urodzony 19 września 1979 r. w Warszawie. W 2015 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia (tytuł osiągnięcia naukowego – powiązany tematycznie cykl publikacji): Modelowanie wzrostu gospodarczego i realnej konwergencji w ujęciu teoretycznym i empirycznym ze szczególnym uwzględnieniem roli czynników instytucjonalnych. W latach 1997-2002 studiował w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Metody ilościowe i systemy informacyjne (dyplom z wyróżnieniem). Pracuje w SGH od 2002 r. – początkowo jako asystent, następnie adiunkt, a obecnie - profesor uczelni. Zainteresowania naukowe profesora obejmują makroekonomię, a w szczególności zagadnienia związane ze wzrostem gospodarczym i realną konwergencją, a także modelami kapitalizmu. Jest autorem wielu artykułów, opublikowanych m.in. w czasopismach "Economic Modelling", "Eastern European Economics", "Post-Communist Economies", "Gospodarka Narodowa", "Ekonomista", "Bank i Kredyt". Brał udział w realizacji wielu projektów badawczych finansowanych m.in. ze środków Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Banku Polskiego.

Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda Absolwencka „Liderzy SGH" (2020), Nagroda za osiągnięcia organizacyjne (2020), Nagroda za działalność naukową (2015), Nagroda za działalność naukową (2014), Nagroda za osiągnięcia organizacyjne (2015), Nagroda JM Rektora SGH III stopnia (indywidualna), Nagroda JM Rektora SGH II stopnia (indywidualna).

Wybrane publikacje:

Emerging Varieties of Post-Communist Capitalism in Central and Eastern Europe: Where Do We Stand?
EUROPE-ASIA STUDIES
Ryszard Rapacki; Juliusz Gardawski; Adam Czerniak; Bożena Horbaczewska; Adam Karbowski; Piotr Maszczyk; Mariusz Próchniak
2020; s 565 - 592; DOI: 10.1080/09668136.2019.1704222 Volumen: 72; Zeszyt: 4;

The similarity of European central banks in terms of transparency and effectiveness
Equilibrium-Quarterly Journal of Economics and Economic Policy
Mariusz Próchniak; dr hab. Magdalena Szyszko
2019; s 385 - 404; DOI: 10.24136/eq.2019.018 Volumen: 14; Zeszyt: 3;

EU Membership and Economic Growth: Empirical Evidence for the CEE countries
European Journal of Comparative Economics
Ryszard Rapacki; Mariusz Próchniak
2019; s 3 - 40; DOI: 10.25428/1824-2979/201901-3-40 Volumen: 16; Zeszyt: 1;

The impact of product market competition on GDP per capita growth in the EU countries : does the model of capitalism matter?
POST-COMMUNIST ECONOMIES
Mariusz Próchniak
2018; s 131 - 155; DOI: 10.1080/14631377.2017.1362098 Volumen: 30; Zeszyt: 2;

Wyłaniające się odmiany kapitalizmu w Europie Środkowo-Wschodniej: przegląd badań
Ekonomista
Ryszard Rapacki; Juliusz Gardawski; Adam Czerniak; Bożena Horbaczewska; Adam Karbowski; Piotr Maszczyk; Mariusz Próchniak
2018; s 523 - 553; Zeszyt: 5;