Sprawdzian z człowieczeństwa

na zdjęciu społeczność akademicka SGH w trakcie „cichej przerwy”

SGH solidaryzuje się z Ukrainą i podejmuje działania pomocowe (kalendarium luty-kwiecień)

W związku z bezprecedensową agresją zbrojną Rosji na Ukrainę władze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie podjęły działania mające na celu wsparcie społeczności ukraińskiej – studentów, doktorantów i pracowników – na naszej uczelni, a także uchodźców wojennych z Ukrainy.

24 lutego

Gdy świat obiegła informacja o inwazji militarnej Rosji na Ukrainę, przedstawiciele władz i pracowników oraz samorządu studenckiego SGH zebrali się, aby omówić stanowisko uczelni wobec zaistniałej sytuacji oraz kwestie związane z zapewnieniem wsparcia i objęciem ewentualną opieką studentów, doktorantów i pracowników z Ukrainy.

Społeczność Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie wyraziła solidarność z narodem ukraińskim w związku z bezprecedensowym atakiem zbrojnym Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Na stronie internetowej SGH, w „Gazecie SGH”, na Twitterze i Facebooku pojawił się w tej sprawie komunikat.

Rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak, wystosował do ambasadora Ukrainy w Polsce, Andrija Deszczycy, list, w którym potępił działania zbrojne Rosji wymierzone w Ukrainę. „Z niedowierzaniem przyjąłem informację o otwartej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Jestem głęboko wstrząśnięty faktem, że siły rosyjskie zaatakowały naszego sąsiada, naruszając wszelkie normy prawa międzynarodowego i burząc ład w Europie powstały po II wojnie światowej. Rosyjska inwazja na Ukrainę jest czynem haniebnym i niemającym precedensu od 1945 r.” – podkreślił prof. Piotr Wachowiak. „W imieniu własnym, władz uczelni i całej społeczności akademickiej pragnę zapewnić Pana Ambasadora o naszej solidarności, całkowitym wsparciu i gotowości niesienia pomocy wspólnocie ukraińskiej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie” – napisał w liście.

25 lutego

O gotowości do pełnego wsparcia Ukraińców studiujących w naszej uczelni zapewnili rektor i Samorząd Studentów SGH, zapraszając ich na spotkanie, na którym zostały omówione bieżąca sytuacja i aktualne potrzeby. Władze SGH postanowiły, że na wniosek studentów z Ukrainy będą zwalniały ich z czesnego i opłat za akademiki na okres dwóch miesięcy. Jeśli osoby studiujące wniosły opłaty z góry, otrzymają zwrot środków. Ponadto nie będą naliczane odsetki za zwłokę w płatnościach.

26 lutego

Z Ukrainy uciekli także studenci obcokrajowcy. Pracownicy SGH zorganizowali im miejsca do spania i jedzenie. „Pierwsze osoby, obywatele m.in. Nigerii, Sierra Leone, Somalii, Malawi, Bangladeszu, dojechały w sobotę (…) do SGH. Mając kontakt z innymi studentami, przekazywały między sobą, że w SGH jest bezpieczne schronienie. Dojechało najpierw kilka osób, potem w ciągu doby kilkadziesiąt kolejnych. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu studentów z samorządu w kontakt z ambasadami (np. Nigerii) kilka osób już bezpiecznie doleciało do swoich domów; pozostałe są pod naszą opieką i w odpowiedniej procedurze uchodźczej” – przekazała dr Anna Masłoń-Oracz, pełnomocnik rektora ds. Afryki.

27 lutego

W SGH przyjęto pierwszych uchodźców wojennych z Ukrainy, których zakwaterowano na kampusie. W niedzielę w punkcie granicznym w Medyce podstawiono autokar dla kilkudziesięciu ukraińskich uchodźców, aby przywieźć ich do Warszawy i dać im schronienie. Były to przede wszystkim matki z dziećmi, które nic nie miały poza podręcznym pośpiesznie spakowanym bagażem.

28 lutego

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Helsińska Fundacja Praw Człowieka zorganizowały pomoc prawną dla uchodźców. Rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak, wystosował do rektorów ukraińskich uczelni przesłanie, w którym zapewnił o solidarności i wsparciu naszej uczelni w tym niewyobrażalnie trudnym czasie.

Odbyło się spotkanie, którego przedmiotem była pomoc dla pracowników oraz doktorantów z SGH pochodzących z Ukrainy. Wszystkim naszym ukraińskim pracownikom zostało udzielone wsparcie finansowe ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Komisja Socjalna przychyliła się do postulatów, żeby zadziałać w trybie nadzwyczajnym, minimalizując przy tym formalności.

1 marca

W SGH ruszyła zbiórka rzeczowa, moderowana w zespole MS Teams „SGH dla Ukrainy – zbiórka”. Na bieżąco są aktualizowane informacje o potrzebnych artykułach i nadwyżkach.

Wyznaczone zostały dodatkowe dyżury psychologów dla studentów obcokrajowców. Dyżury takie w językach polskim i angielskim pełnił psycholog Adam Rudzki (online i stacjonarnie), a w języku polskim (tylko online) pomocy udzielała psycholog Barbara Kowalewska.

Zorganizowano specjalną zbiórkę na potrzeby szpitala w Broniszowie-Osadzie w Ukrainie. Najpotrzebniejszymi artykułami okazały się: termometry, bandaże, kompresy, plastry z rolki, gazy, serwety jałowe, rękawiczki jałowe, strzykawki jednorazowe, strzykawki insulinowe, opatrunki i leki hemostatyczne, środki przeciwbólowe, woda utleniona oraz pościel, karimaty, koce, piżamy.

Liceum SGH również uczestniczyło w akcji pomocy dla Ukrainy. Nasi licealiści zebrali konieczne dary – śpiwory, karimaty, powerbanki, przybory higieniczne i wiele innych potrzebnych rzeczy. Część artykułów przekazano do Lwowa, pozostałe – na zbiórkę rzeczy w SGH.

3 marca

Przedstawiciele Biura Rektora SGH pojechali na granicę polsko-ukraińską i odwiedzili punkty recepcyjne dla uchodźców w Horodle i Dołhobyczowie (woj. lubelskie). Nasza uczelnia zorganizowała punkt pomocowy dla uchodźców przy granicy z Ukrainą.

4 marca

Władze SGH ogłosiły, że „(…) w odpowiedzi na brutalną agresję militarną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę (...) podjęły decyzję o zawieszeniu współpracy z uczelniami i instytucjami z Federacji Rosyjskiej (…) Tym samym wszelkie formy współpracy przewidziane w dwustronnych umowach partnerskich zostały zawieszone (…) Nie godzimy się na przemoc i okrucieństwo, jakiego doświadcza Ukraina i Naród Ukraiński ze strony Federacji Rosyjskiej. Zawieszenie współpracy akademickiej z rosyjskimi uczelniami i instytucjami jest wyrazem naszego sprzeciwu wobec okrutnych działań wojennych, prowadzonych przez Federację Rosyjską na terytorium Ukrainy. Jednocześnie apelujemy do społeczności akademickich wszystkich uczelni partnerskich, w tym uczelni rosyjskich i białoruskich, o potępienie agresji w duchu solidarności z Narodem Ukraińskim i poszanowanie prawa międzynarodowego, praw człowieka i fundamentalnych wartości”.

Firmy Marvipol Development, Lindt & Sprüngli, Toyota Motor Poland, Grupa LUX MED, Jeronimo Martins i PHU Anstel Z. Stelmaszczyk udzieliły SGH wsparcia finansowego i materialnego w ramach akcji pomocowej dla uchodźców z Ukrainy. Wyrazy wielkiego podziękowania!

5 marca

Centrum Języków Obcych SGH, we współpracy z Polsko-Szwajcarską Izbą Gospodarczą, przygotowało bezpłatne intensywne kursy języka polskiego dla osób z Ukrainy. Zajęcia są prowadzone stacjonarnie na terenie SGH (zapewniono podręczniki). Nasza uczelnia włączyła się także w sieć pomocy organizowanej przez UN Global Compact Network Poland i partnerów, w zakresie: możliwości zatrudnienia uchodźców, zapewnienia im miejsc do zamieszkania i opieki psychologicznej oraz przestrzegania praw człowieka. Sieć UNGC to największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes. Prowadzi działania na rzecz środowiska, praw człowieka oraz godnej i legalnej pracy, a także przeciwdziała korupcji.

11 marca

W budynku głównym SGH zorganizowano dzień dla dzieci i ich opiekunów z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie u pracowników i studentów naszej uczelni oraz ich przyjaciół.

W Domu Studenckim „Grosik” i w Domu Studenckim „Sabinki” powstały świetlice dla dzieci z Ukrainy, zakwaterowanych w tych akademikach.

19 marca

W Domu Studenckim „Grosik” odbyły się Dwukulturowe Warsztaty Kulinarne. Kolejne edycje tych spotkań zorganizowano w drugiej połowie marca i na początku kwietnia.

Na zdjęciu: Władze uczelni w czasie „cichej przerwy”

21 marca, w Auli Spadochronowej chwilą ciszy uczczono pamięć studenta SGH Ołeksija Morklianyka, który 1 marca zmarł w wyniku odniesionych ran w obwodzie kijowskim, oraz wszystkich tych, którzy zginęli w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. W SGH powrócono więc do tradycji „cichej przerwy” – w skupieniu zatrzymywano się na kilka minut na  uczelnianych korytarzach. Kilka minut dojmującej ciszy, niemego wsparcia.

25 marca

Odbył się koncert charytatywny poświęcony pamięci studentów poległych w wyniku inwazji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, w tym Ołeksija Morklianyka. Podczas koncertu głos zabrał rektor SGH, prof. Piotr Wachowiak.

26 marca

Nasza uczelnia wsparła Fundację Teach for Poland w szkoleniach przygotowujących ukraińskie nauczycielki do pracy w Polsce. Dzięki tabletom udostępnionym przez SGH uczestniczki szkolenia (pod okiem doradców kariery) będą mogły poznać specyfikę pracy nauczyciela oraz dowiedzieć się, jak szukać pracy w zawodzie.

11 kwietnia

W ramach wsparcia dla ukraińskiej ludności cywilnej, narażonej na brutalne działania sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej, firma MAKRO Cash & Carry Polska (z Klubu Partnerów SGH), w ścisłej współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, przekazała władzom miejskim Charkowa, Czernihowa i Kijowa 15 t warzyw. Transport dotarł na Ukrainę i został rozdzielony wśród najbardziej potrzebujących. Władze miejskie Kijowa przesłały serdeczne podziękowania za okazaną pomoc prezesowi Zarządu MAKRO Cash & Carry, a także rektorowi SGH prof. Piotrowi Wachowiakowi oraz kanclerzowi SGH dr. Marcinowi Dąbrowskiemu. „W tym trudnym dla narodu ukraińskiego czasie, kiedy rosyjscy agresorzy demonstrują największe okrucieństwo, Państwa postawa i wsparcie są dla nas niezwykle ważne” – napisał w imieniu Rady Miejskiej Kijowa deputowany Mykoła Konopelko.

13 kwietnia

Na podstawie złożonych wniosków Zespół ds. Zbiórki Finansowej, w ramach akcji „SGH dla Ukrainy”, zdecydował o przyznaniu wsparcia 35 naszym studentom i pracownikom. Średnia wartość przyznanego wsparcia to 1150 zł. Podziękowania dla darczyńców!

23 kwietnia

W przededniu prawosławnych Świąt Wielkanocnych zaproszono na wspólną świąteczną kolację rodziny z Ukrainy, które goszczą w domach studenckich SGH.

25 kwietnia

SGH udziela obecnie (koniec kwietnia) schronienia 51 uchodźcom z Ukrainy. Do tej pory wsparła noclegami łącznie 224 osoby. Serdeczne podziękowania należą się absolwentce studiów doktoranckich za przekazanie darów, dzięki którym można było wyposażyć Dom Studencki „Grosik”. W „Grosiku” i „Sabinkach” zorganizowano świetlice dla dzieci z Ukrainy. Obecnie w różne zadania związane z pomocą dla uchodźców z Ukrainy jest zaangażowanych kilkudziesięciu wolontariuszy z SGH – część z nich pracuje w domach studenckich, część przy zbiórce rzeczowej, część jeździ na polsko-ukraińską granicę. Za każdą pomoc z całego serca dziękujemy!