Wielkanoce spotkanie rodzin z Ukrainy w SGH

wspólna kolacja przedświąteczna

W sobotę 23 kwietnia br., w przeddzień prawosławnych Świąt Wielkanocnych na wspólną świąteczną kolację zaprosiliśmy rodziny z Ukrainy, które goszczą w domach studenckich SGH.

Rektor Piotr Wachowiak uroczyście przywitał świętujących, życzył wszystkim nadziei i pokoju, których – zwłaszcza w tych niespokojnych czasach –  tak bardzo pragniemy. Podkreślił, że Rodzina SGH solidaryzuje się z obywatelami Ukrainy, którzy walczą nie tylko o swoją wolność, ale również o pokój w Polsce, a może nawet w całej Europie. Wyraził nadzieję, że w przyszłym roku spotkamy się już w innych, lepszych okolicznościach. Specjalne podziękowania skierował do wolontariuszy oraz darczyńców, bez których zaangażowania pomoc na tak szeroką skalę nie byłaby możliwa. 

egg hunt w Ogrodach Rektorskich

Po wspólnym posiłku nasi najmłodsi podopieczni szukali czekoladowych pisanek w Ogrodach Rektorskich.

Ten wspólnie spędzony czas pozwolił naszym gościom rozpocząć święta, tak inne od poprzednich, obchodzone z dala od swoich domów i bliskich członków rodziny – mężów i ojców, którzy zostali w Ukrainie, lecz – jak wierzymy – wypełnione ciepłem i dobrocią ludzi, którzy w tych trudnych dniach otaczają ich opieką.

 „W imieniu własnym oraz w imieniu wszystkich Ukraińców pragnę podziękować wolontariuszom i kierownictwu SGH za wszystko, co dla nas robicie. Jesteśmy wzruszeni do łez. Jesteśmy dozgonnie wdzięczni za pomoc, wsparcie i opiekę” - napisała jedna z osób uczestniczących w spotkaniu.

My również dziękujemy wszystkim darczyńcom, wolontariuszom, organizatorom i sponsorom, którzy hojnie ofiarowują swój czas i zasoby materialne, aby wesprzeć goszczące w domach studenckich SGH rodziny.

Zasługują Państwo na słowa największego uznania.