SGH dla Ukrainy – wsparcie dziekanatów i Centrum Współpracy Międzynarodowej

na grafice: zielony kolor SGH przenikający w kolory flagi ukraińskiej z napisem: wsparcie dziekanatów i Centrum Współpracy Międzynarodowej

W przypadku trudności w wypełnianiu obowiązków akademickich lub potrzeby innego wsparcia związanego ze studiami w SGH, studenci pochodzenia ukraińskiego proszeni są o zgłaszanie się do właściwego dziekanatu lub Centrum Współpracy Międzynarodowej.

W jednostkach tych wyznaczono osoby ds. wsparcia studentów z Ukrainy:

  • Dziekanat Studiów Magisterskich – Diana Krysińska, diana.krysinska@sgh.waw.pl, tel.: +48 22 564 98 84, bud. G, pok. 47.
     
  • Dziekanat Studiów Licencjackich – Katarzyna Bielawska, kbiela@sgh.waw.pl, tel.: +48 22 564 99 23, budynek G, pok. 5. A
     
  • Centrum Współpracy Międzynarodowej – Monika Komorek, mkomore@sgh.waw.pl, tel.:  +48 22 564 9843, bud. A, pok. 6 oraz Nadiya Skyba, nskyba@sgh.waw.pl, tel.: +48 22 564 9760, bud. A, pok. 17.