II webinarium z cyklu „SGH w UE, UE w SGH”

Seminarium
Data wydarzenia:

Celem cyklu webinariów jest przybliżenie naszej akademickiej społeczności aktualnej problematyki europejskiej, w interdyscyplinarnej perspektywie, zapoznanie z najnowszymi wynikami badań naukowych oraz inicjatywami naukowo-badawczymi.

Gośćmi drugiego spotkania będą ambasador Jan Truszczyński i profesor Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska.

Ambasador Jan Truszczyński jest absolwentem naszej uczelni. Zawodowe życie Ambasadora jest związane z Unią Europejską: W latach 2001–2005 był głównym negocjatorem członkostwa Polski w UE oraz, kolejno, podsekretarzem stanu i sekretarzem stanu w MSZ. Od 2007 do 2014 piastował stanowiska kierownicze w Komisji Europejskiej. Był kolejno zastępcą dyrektora generalnego w DG Rozszerzenie i DG Edukacja i Kultura, a w latach 2010–2014 dyrektorem generalnym DG Edukacja i Kultura.

Ambasador Jan Truszczyński

Profesor Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska jest profesorem zwyczajnym, pracuje w Kolegium Gospodarki Światowej, a całe naukowe badania poświęciła warunkom i skutkom członkostwa Polski w Unii Europejskiej, rozwoju procesów integracyjnych w Europie Zachodniej, stosunków Polski z GATT i WTO, polityki handlu zagranicznego Polski. Kierowała Katedrą Integracji Europejskiej im. Jeana Monneta w SGH oraz Zakładem Integracji Europejskiej Instytutu Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. W latach 2008–2012 – prorektor SGH ds. współpracy z zagranicą. Była m.in. przedstawicielką rządu w grupie negocjacyjnej ds. środków pozataryfowych Rundy Urugwajskiej GATT, ekspertką Senatu RP ds. ratyfikacji Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie Polski ze Wspólnotami Europejskimi.

Prof. dr hab. Elżbieta Kawecka-Wyrzykowska

Rozmowę na temat aktualnych wyzwań UE, wyników Konferencji w sprawie przyszłości Europy (CoFoE) oraz potrzeby edukacji w zakresie problematyki UE prowadzi pomysłodawczyni cyklu, dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH, kierownik Katedry Studiów Politycznych, pełnomocnik rektora ds. UE, ekspertka sieci TEAM Europe.

dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, prof. SGH

Link do spotkania w MS Teams: https://bit.ly/3fM8Izo

Zachęcamy do aktywnego udziału w spotkaniu i zadawania pytań – bezpośrednio bądź na czacie.

Cykl webinariów „SGH w UE, UE w SGH” został objęty patronatem Rektora SGH.

Lokalizacja
online (Microsoft Teams)
Organizator
dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech, pełnomocnik rektora ds. UE