Nagroda Beta dla dr hab. Moniki Czerwonki

Dr hab. Monika Czerwonka otrzymała nagrodę Beta przyznawaną za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami. Badaczka została wyróżniona za pracę „Behawioralne, etyczne i kulturowe uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych”.

Nagroda została wręczona 19 listopada 2020 r. podczas XXI Międzynarodowej Konferencji Zarządzania Finansami.

Dr hab. Monika Czerwonka jest adiunktem w Zakładzie Rynków Kapitałowych i Teorii Finansów w Instytucie Finansów KZiF. Specjalizuje się w finansach behawioralnych, rynkach kapitałowych i inwestowaniu społecznie odpowiedzialnym. 

Nagrodzona publikacja „Behawioralne, etyczne i kulturowe uwarunkowania podejmowania decyzji inwestycyjnych”, została wydana przez Oficynę Wydawniczą Szkoły Głównej Handlowej (2019).

Słowo od autorki:

Książka porusza najbardziej aktualne obszary badań współczesnej ekonomii i finansów: finanse behawioralne, finanse kulturowe i inwestowanie etyczne. Celem książki było pokazanie, że istnieje wiele czynników pozaekonomicznych, które mają bardzo silny wpływ na decyzje inwestorów. Są to czynniki o podłożu psychologicznym, kulturowym, etycznym czy biologicznym. Okazuje się, że modelowy homo oeconomicus zawiódł, a jego miejsce zajął człowiek rzeczywisty, emocjonalny, stosujący wiele uproszczeń, ograniczony uwarunkowaniami kulturowymi czy religijnymi.

 

Więcej informacji na temat nagrody Beta.