Czwartkowe Forum SGH: Przyszłość edukacji przedsiębiorczej

sala lekcyjna ze studentami i nauczycielką

13 kwietnia 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Czwartkowe Forum SGH. W dyskusji nt. przyszłości edukacji przedsiębiorczej udział wzięli Justyna Orłowska, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech, szefowa Centrum GovTech, pełnomocnik ministra edukacji i nauki ds. transformacji cyfrowej oraz dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Blisko 80 proc. ankietowanych przyznaje, że nie zamierza oszczędzać na emeryturę. Co trzeci konsument przyznaje, że nie otrzymał odpowiedniej edukacji, która pozwoliłaby na swobodne i świadome zarządzanie finansami osobistymi. Udział osób niezaangażowanych w prowadzenie działalności gospodarczej, które planują w ciągu najbliższych trzech lat założyć firmę, wynosi w Polsce tylko 3 proc. To zaledwie niektóre z wyników badań, wskazujących na obecny stan edukacji finansowej i przedsiębiorczej Polaków. Na rynku pracy zaś poszukiwane są nowe kompetencje związane ze współpracą, kreatywnością, umiejętnością krytycznego myślenia i prowadzeniem projektów. Tych kompetencji brakuje, a szkoła niestety nie wyposaża w nie uczniów w należyty sposób. Zmienić ten stan rzeczy ma nowy przedmiot Biznes i zarządzanie, który w szkołach ponadpodstawowych będzie obowiązywał już od września 2023 roku. Więcej praktyki, przykładów z życia i pracy w grupach ma pozwolić uczniom na rozwój kompetencji przedsiębiorczych i lepszy start w dorosłe życie. 

  • Jak wygląda poziom przedsiębiorczości w Polsce?
  • Jak edukacja może poprawić poziom przedsiębiorczości Polaków?
  • Czy szkoła wyposaża uczniów w kompetencje przyszłości? Który z obszarów edukacji przedsiębiorczej wymaga najpilniejszego wsparcia?
  • Na ile nowe technologie mogą zrewolucjonizować nauczanie przedsiębiorczości w szkołach? Rozmowę poprowadzi Bartosz Majewski, Dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH.

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy.