KAMIL FLIG
Doktorant SGH
Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH